Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

SPACEWEATHER (HET RUIMTEWEER)

OPMERKINGEN VOORAF

Meteo Maarssen is geen 24 uurs - 7 daagse operationele dienstverlener. Afbeeldingen kunnen daarom zonder vooraf gaande aankondiging (tijdelijk) niet beschikbaar zijn. Ook kunnen door externe omstandigheden satellietfoto's niet beschikbaar zijn.

Update van nieuwe satellietdata op deze pagina vindt over het algemeen dagelijks omstreeks 18:00 hr plaats.

Alle afbeeldingen en animaties op deze pagina worden in eigen beheer aangemaakt en zijn niet elders op internet te vinden. Voor copyright en licenties verwijzen wij u naar de voorwaarden op de disclaimer.

SOHO afbeeldingen zijn afkomstig van het SOHO consortium, een samenwerkingsverband van de ESA en NOAA. De afbeeldingen van poollicht en zonnewind zijn van het NOAA spaceweather prediction center.

ZONNEWIND EN POOLLICHT

Zonnewind wordt afgebogen in de richting van de magnetische polen op aarde. Hier reageert de stroom geladen deeltjes met de atmosfeer, wat we kunnen waarnemen als poollicht. De NOAA satellieten hebben instrumenten aan boord om deze interactie te kunnen waarnemen. Op de afbeelding hieronder kan de intensiteit afgelezen worden van het poollicht. Hoe sterker de verkleuring naar rood is, des te intenser is het poollicht. Vooral tijdens donkere nachten kan het poollicht ook in ons land waargenomen worden. Sterk poollicht is een teken van hoge zonneactiviteit.


Poollicht Noordelijk halfrond

Het Interplanetair Magnetic Field (IMF) (links onder) wordt aangeduid als Bz. Het Bz is de resultante van alle van van de zon afkomstige magnetische invloeden (IMF) in de buurt van de aarde en wordt weergegeven in nano Tesla (nT). Is de waarde negatief, dus staat de pijl naar beneden gericht, dan zal de geomagnetische activiteit toenemen. Gemiddeld is de waarde ongeveer +6 nT. Het IMF is een onderdeel van de zonnewind. Bij een actieve zon daalt de Bz diep in de negatieve waarden, neemt de kans op poollicht sterk toe (hierboven). Bij zeer sterke zonneactiviteit kan dit ook leiden tot grote verstoringen in het radioverkeer op aarde. De sterkte van deze geomagnetische storm op aarde staat hier rechts onder.
In de linker afbeelding wordt verder de snelheid van de zonnewind weergegeven in km/s in de omgeving van de aarde. De dynamische druk tenslotte wordt berekend uit de snelheid en dichtheid van de zonnwind nabij de aarde. Dat wordt weergegeven in nano Pascal (nPa).
Wanneer er geen pijlen zichtbaar zijn, zijn er geen gegevens beschikbaar.

Parameters Interplanetair Magnetic Field; magnetische veldsterkte,s snelheid en druk.

Sterkte van Geomagnetische storm in nano Tesla

ZON

De zon wordt dagelijks door de SOlar and Heliospheric Observatory (SOHO) geobserveerd. Hieronder worden een aantal waarnemingen met betrekking tot de zonneactiviteit gepresenteerd van SOHO. Achtereenvolgens de verdeling van de zonnevlekken, het magnetisme op de zon en de corona (atmosfeer) van de zon.

Let op: alle data is afkomstig van satellieten en niet altijd is alle data beschikbaar. Soms zijn grondstations niet online, wordt er onderhoud gepleegd aan de grondstations of datacentra, of krijgt de satelliet op afstand een softwarematige service beurt. Verontschuldigingen voor het ongemak.


Distributie van zonnevlekken


Magnetisme op de zon


De corona van de zon