Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

GROSSWETTERLAGEN

NOORDELIJKE CIRCULATIETYPEN

NA

Nordlage, antizyklonal
Noord-circulatie, boven Midden Europa overwegend anticyclonaal

BESCHRIJVING

Boven de Britse eilanden, de Noordzee en de Noorse zee bevindt zich een hoge drukgebied. Soms ook meridionaal lopende rug tussen een hoog westelijk van het Iberisch schiereiland en een hoog boven de Noordelijk IJszee. Een omvangrijk lage drukgebied, soms ook wel een trog, ligt daarbij boven Oost Europa. Randstoringen trekken daarbij aan de oostflank van het hoog naar het zuiden of zuidoosten en beïnvloeden het weer in Oost Europa. West Europa blijft onder invloed van het hoog.
 In de bovenlucht is een uitsproken rug van hoge druk aanwezig boven de Britse eilanden.
 

KARAKTER

Lente Kouder dan normaal. Neerslag normaal, maar meer in het westen neiging tot beneden normaal.
Zomer Kouder dan normaal. Neerslag beneden normaal.
Herfst Kouder dan normaal, in West Europa dagelijkse maxima hoger dan normaal. Neerslag beneden normaal.
Winter Kouder dan normaal. Neerslag beneden normaal.
Overeenkomende circulatietypen Cyclonaal: NZ, TRM Anticyclonaal: HB, NWA
Extremen Max: Mei Min: Oktober
 

VOORBEELDKAARTEN

Kaart MSLP
 
Kaart 500 hPa
       

NZ

Nordlage, zyklonal
Noord-circulatie, boven Midden Europa overwegend cyclonaal

BESCHRIJVING

Boven het oostelijk deel van de noordelijke Atlantische Oceaan ligt een blokkerend hoge drukgebied. Soms ook meridionaal lopende rug tussen een hoog westelijk van het Iberisch schiereiland en een hoog boven de Noordelijk IJszee. Boven Scandinavië en de Baltische staten ligt een uitgebreid lage drukgebied. De Atlantische fronten lopen in een grote boog van IJsland/Groenland over Midden Europa naar de depressie boven Scandinavië. Het Europese deel van het front trekt in de noordelijke luchtstroming naar het Middellandse zeegebied. De daar binnendringende koude lucht zorgt vaak voor nieuwe storingen welk hun weg langs het front in noordoostelijke hun weg vervolgen.
 

KARAKTER

Lente Kouder dan normaal. Neerslag normaal tot boven normaal.
Zomer Kouder dan normaal. Neerslag, m.u.z. van West Europa boven normaal.
Herfst Kouder dan normaal. Neerslag, m.u.z. van West Europa boven normaal.
Winter West Europa kouder dan normaal. Neerslag boven normaal.
Overeenkomende circulatietypen Cyclonaal: TRM, NWZ Anticyclonaal: HB, NWA
Extremen Max: Juni Min: December
 

VOORBEELDKAARTEN

Kaart MSLP
 
Kaart 500 hPa
       

HNA

Hoch Nordmeer-Island, antizyklonal
Hoog Noordelijke IJszee-IJsland, boven Midden Europa overwegend anticyclonaal

BESCHRIJVING

Boven het oostelijk deel van de noordelijke Atlantische Oceaan ligt een blokkerend hoge drukgebied. Soms ook meridionaal lopende rug tussen een hoog westelijk van het Iberisch schiereiland en een hoog boven de Noordelijk IJszee. Boven Scandinavië en de Baltische staten ligt een uitgebreid lage drukgebied. De Atlantische fronten lopen in een grote boog van IJsland/Groenland over Midden Europa naar de depressie boven Scandinavië. Het Europese deel van het front trekt in de noordelijke luchtstroming naar het Middellandse zeegebied. De daar binnendringende koude lucht zorgt vaak voor nieuwe storingen welk hun weg langs het front in noordoostelijke hun weg vervolgen.
 

KARAKTER

Lente Normaal tot tendens warmer dan normaal. Neerslag beneden normaal.
Zomer Van oost naar west een tendens van kouder tot warmer dan normaal. Neerslag beneden normaal.
Herfst Dagelijkse maxima in het westen hoger dan normaal, dagelijkse minima lager dan normaal. Neerslag beneden nromaal.
Winter Kouder dan normaal. Neerslag beneden normaal.
Overeenkomende circulatietypen Cyclonaal: HNZ, NZ Anticyclonaal: NA, HB
Extremen Max: Juni Min: Januari
 

VOORBEELDKAARTEN

Kaart MSLP
 
Kaart 500 hPa
       

HNZ

Hoch Nordmeer-Island, zyklonal
Hoog Noordelijke IJszee-IJsland, boven Midden Europa overwegend cyclonaal

BESCHRIJVING

De luchtdrukverdeling lijkt op de HNA, maar het van het noordwesten naar Midden Europa gerichte uitloper van het hoog is niet aanwezig. Hierdoor kunnen storingen gemakkelijker het Europese vastland optrekken, hetzij vanuit het zuidwesten, hetzij vanuit het noorden. De laatste ontstaat door aanvoer van koude lucht door een via Scandinavië naar het zuiden gerichte trog.
 

KARAKTER

Lente Kouder dan normaal. Neerslag boven normaal.
Zomer Kouder dan normaal. Neerslag boven normaal.
Herfst Kouder dan normaal. Neerslag boven normaal.
Winter Kouder dan normaal. Neerslag boven normaal.
Overeenkomende circulatietypen Cyclonaal: NZ, WS Anticyclonaal: HNA
Extremen Max: Mei Min: September
 

VOORBEELDKAARTEN

Kaart MSLP
 
Kaart 500 hPa
       

HB

Hoch Britische Inseln
Hoog Britse Eilanden

BESCHRIJVING

De kern van het blokkerende hoge drukgebied bevindt zich boven de Britse eilanden of boven de wateren in de onmiddellijke nabijheid. Vaak is het met rug verbonden met een hoog boven Groenland of IJsland. Boven ligt Oost Europa langgerekte zuidwaarts gerichte trog. Afzwakkende storingen welke westelijk van de trog naar het zuiden trekken beïnvloeden hooguit het weer in Oost Europa, maar worden weer actiever boven de Middellandse zee.
 

KARAKTER

Lente Kouder dan normaal. Neerslag beneden normaal.
Zomer Kouder dan normaal (behoudens Britse eilanden). Neerslag beneden normaal.
Herfst Etmaalgemiddelden iets lager dan normaal. Neerslag beneden normaal.
Winter Kouder dan normaal. Neerslag beneden normaal.
Overeenkomede circulatietypen Cyclonaal: NZ, WS Anticyclonaal: HNA
Extremen Max: Mei Min: September
 

VOORBEELDKAARTEN

Kaart MSLP
 
Kaart 500 hPa
       

TRM

Trog Mitteleuropa
Trog Midden Europa

BESCHRIJVING

Een trog boven Midden Europa wordt geflankeerd door een hoog boven het oostelijk deel van Atlantische Oceaan en een hoog boven Rusland. Randstoringen trekken langs de noordelijk en oostelijk flank afzwakkend boven Frankrijk het Europese vasteland op. Maar boven de Middellandse neemt de activiteit weer toe en hebben daardoor ook meer invloed boven Oost Europa.
 

KARAKTER

Lente Kouder dan normaal. Neerslag boven normaal.
Zomer Kouder dan normaal. Neerslag, m.u.v. West Europa, boven normaal.
Herfst Kouder dan normaal. Neerslag, m.u.v. West Europa, boven normaal.
Winter West Europa kouder dan normaal, Midden en Oost Europa warmer dan normaal. Neerslag boven normaal.
Overeenkomende circulatietypen Cyclonaal: NWZ Anticyclonaal: --
Extremen Max: November Min: Augsutus
 

VOORBEELDKAARTEN

Kaart MSLP
 
Kaart 500 hPa