Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

PETRUS STOEL TE ANTIOCHIË

22 feb

Met Heilige Stoel werd in beginsel elke door de apostelen gestichte bisschopszetel bedoeld in het bijzonder in de oosterse stromingen van de christelijke gemeenschap. Ook Antiochië is een aartsbisdom en al vroeg gevestigd bij de eerste verbreiding van het christendom door de apostelen