Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

MATTHIAS (1e EEUW)

24 feb

Na de kruisiging van Jezus door het verraad van Judas (zelfmoord) waren er nog maar 11 apostelen over. De overgebleven apostelen stelden voor dit aantal weer tot 12 rond te maken. Iemand die Jezus van nabij gekend had, veel wonderen gezien had en toespraken had bijgewoond. De keus viel op 2 kandidaten: Barnabas en Matthias. Het werd Matthias. Verder wordt het wazig rond hem. Goed hij heeft in Judea rondgezworven, Ethiopië volgens andere bron, of de Balkan en Zwarte Zee. Ook over de marteldood zijn verschillende lezingen beschikbaar en de keuze is gemaakt op: halve steniging en onthoofding.
Er doet zich nog een eigenaardigheid voor rond Matthias, in schrikkeljaren schuift in sommige streken zijn verering een dag op. Overigens is zijn verering vooral in Duitsland. Door keizerin Helena (18 augustus) zijn de relieken van Jeruzalem naar de Matthias abdij in Trier verplaatst.