Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

CUNIGONDIS (OVERLEDEN 1033)

03 mrt

Echtgenote van keizer Hendrik (13 juli), welke in het begin van de 11e eeuw vele veldtochten hield en alle Italiaanse vorsten, inclusief de paus, onderwierp. Toch was Hendrik niet wreed of deed hij iemand onrecht aan. Dit wordt toegeschreven aan de invloed van zijn vrouw, keizerin Cunigonde. Beiden leefden in absolute kuisheid, maar toen Hendrik het gerucht vernam dat Cunigonde overspel zou plegen, moest een godsoordeel duidelijkheid verschaffen. Voor de proef werd over een lengte van een meter of vijf een pad van gloeiende ploegscharen gemaakt waar Cunigonde overheen moest lopen. Kwam zij er zonder klerenschuren vanaf, dan was haar onschuld bewezen. Maar anders .... Het liep goed af en de keizer was diep ontroerd.
Legende of niet het echtpaar bleef kinderloos en Cunigonde voelde zich zeer verbonden met het Rijk van God. Aan haar is de stichting van het bisdom Bamberg te danken, wat diende als thuisbasis voor de kerstening van meer oostelijke regio's, waar het christendom nog niet was doorgedrongen. Onder haar invloed kwam ook de zorg voor armen en kreupelen op gang. Na het overlijden van Hendrik trok ze zich terug in een klooster om daar het meest nederige werk op te knappen. Ze werkte daarbij nog voor slechts één doel: bijgezet te worden in het graf naast Hendrik in het door hun beider gebouwde Bamberger dom. Na haar overlijden in 1033 werd die wens ingewilligd.
Het is onduidelijk waarom Cunigonde de patrones werd voor zwangere vrouwen.