Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

MATHILDE (895-968)

14 mrt

Adellijke families, tot koningshuizen toe van wie veel leden tot de Heiligheid of ten minst Zaligheid zijn verheven komen we vaker voor. Zeker ook in de clan van de Duitse keizerfamilie aan het einde van het eerste en begin van het tweede millenium. Op 3 maart hebben we Cunigonde, vandaag Mathilde en op 16 december Adelheid. Allemaal behorende tot opeenvolgende generaties van de Duitse keizersfamilies. En in dit geval allemaal vrouwelijke leden die de adelstand aan de wilgen hangen en zich toegelegd hebben op armenzorg, missiewerk, verzorgen van zieken en andere minder bedeelden. Zo ook Mathilde.
 De traditionele plichten van de vorstin lagen vooral op de genoemde werkzaamheden en na het overlijden van haar echtgenoot Hendrik steunde zij de troonopvolging van haar lievelingszoon Otto. Maar Otto moest het afleggen tegen de veel begaafdere broer Hendrik. Mathilde kon nu alleen nog maar het klooster invluchten, ze had met haar liefdadigheidswerk teveel op het familievermogen ingeteerd en was daardoor bij Otto in ongenade geraakt. Ook moest ze haar aanspraken op de erfenis opgeven. Eerst nadat Otto de macht en het fortuin weer opgebouwd had mocht zijn moeder terug naar het hof. Toen haar zoon Hendrik kwam te overlijden was de rol van Mathilde uitgespeeld en trok ze zich andermaal terug in het kloosterleven om een boetvaardig leven te leiden. Enige tijd later herwon ze het vertrouwen van Otto terug en tijdens diens reis naar Rome om zich tot keizer te laten kronen, mocht ze tijdelijk het regentschap waarnemen.
 Ze overleed in het klooster van Quedlinburg, waar zich nog steeds haar graf bevindt. Én omdat het pauselijk ambt in die dagen vrij corrupt was én omdat de Duitse keizers de pausen controleerden, werd Mathilde al snel Heilig verklaard.