Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

JOSEF (1e EEUW)

19 mrt

Eigelijk een toeschouwer zonder duidelijke rol. En dat blijkt wel, omdat de verering is pas in 1479 ingesteld. Van de latere kerkleer mocht Jozef geen seks hebben en werd Maria als eens maagd altijd maagd vereerd. Wordt in de bijbel gesproken over broers en zusters van Jezus, dan werd dat uitgelegd als neven en nichten. Jozef moest net als Maria maagd zijn en blijven. Er wordt wel gesproken over een huwelijk, maar omdat de kerk spreekt over Maria 'altijd maagd' kan dat betekenen dat het echte huwelijk nooit is voltrokken. Jozef is dus ook niet de biologische vader en de term Jozefhuwelijk duidt heden ten dage nog steeds op een seksloos huwelijksleven.
Toen Jozef begreep dat Maria zwanger was, wilde hij haar eigelijk het liefste verlaten. Maar door een engel werd zijn gemoedsrust hersteld. Het kind was verwerkt door de Heilige Geest en hij diende bij Maria te blijven om het kind mede op te voeden. Daarnaast zou hij aan het hoofd komen van de Heilige Familie (Maria, Jozef en Jezus; en daar passen dus geen broers en zussen van Jezus bij!).
Jozef zou al vroeg zijn overleden. Zijn beroep als timmerman maakte hem tot patroon van de timmerlieden. Door de Middeleeuwer werd Jozef afgebeeld als een impotente oude man die als figurerend lantaarndrager bij de kribbe stond. Dit maakte hem ook tot de patroon van de oude mens die sterven gaat.
Jozef heeft tegenwoordig een tweede dag: de dag van de arbeid op 1 mei. Hier gaat het om dezelfde Jozef, maar nu als de arbeider.