Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

HUGO (1052-1132)

01 apr

Hugo, 50 jaar bisschop tegen wil en dank. Als leek werd hij al op jonge leeftijd opgenomen in het kapittel van een disdom. Zijn ijver viel op, evenals zijn integriteit. Dit maakte hem tot een soort controleur tegen het verhandelen van geestelijke goederen en relieken. In deze functie bezocht hij een Franse bisschoppen synode om verslag uit te brengen van zijn bevindingen. Het werd gelijk met handen en voeten gebonden. Hugo dwong zoveel respect af dat hij bij dezelfde gelegenheid tevens tot bisschop van Grenoble gekozen werd. Hugo had niets te willen, hij werd gelijk maar tot priester gewijd en meegenomen naar de paus in Rome, die hem de bisschopswijding toediende. Als opdracht kreeg hij mee het bisdom van Grenoble van de verwilderde orde te herstellen. Maar Grenoble was corrupt. Priesters waren losbanding en de levensstijl was eerder lux dan armlastig. Men moest dan ook niets van deze nieuwbakken gast hebben die het celibaat opnieuw wilde invoeren. Hugo vroeg keer op keer ontslag, maar kreeg het niet en vluchtte daarom maar het klooster in. De paus haalde hem er weer uit en zette Hugo opnieuw op de bisschopszetel van Grenoble. Eerst na 20 jaar kwam er langzaam verandering en nog eens 10 jaar later was zijn bisdom gezuiverd. Toch werd ontslag opnieuw geweigerd en bleef hij tot het eind van leven zitten.
Nog een daad uit zijn hand: Hij wees een kluizenaar Bruno een dal toe in de Grande Chartreuse. Hieruit ontstond een nieuwe kloosterorde de kartuizers.