Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

EZECHIËL (CA 550 BC)

10 apr

De hoofdpersonen uit het Oude Testament zijn in principe nimmer Heilig, maar worden door het jaar heen toch vereerd. Om er enkele te noemen: Job, Jozef (de zoon van vader Jacob), Tobias, Mozes, Aäron en de 4 grote profeten Jesaja, Jeremia, Ezechiël en Daniel. Soms ook nog Adam en Eva. 
Ezechiël leefde tijdens de Babylonische overheersing en verrichte slavenarbied bij de Kebar, een zijrivier van de Eufraat. Na een jaar of 5 werd Ezechiël overvallen door Gods Geest en begon hij te profeteren. Zijn visioenen maakten hem tot ziener van het Nieuwe Testament.
Ezechiël kwam als martelaar om het leven omdat hij de Babyloniërs beschuldigde de afgoden te vereren.