Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

JORIS (CA 303)

23 apr

U kent het vast wel: het verhaal van Joris en draak. Te mooi om waar te zijn. Het is ook een fabeltje. Maar wel een met karakter en moraal wat hem tot schutspatroon van soldaten, ridders en schutters maakte. Ook van de padvinderij. Wat een feest, je mocht wat later op school komen vanwege de plechtigheden die je als padvinder na te komen had op deze dag.
Maar wie was Joris? Hij was militair die waarschijnlijk al vroeg de marteldood stierf. En waarschijnlijk gelegerd in Lydda te Palestina. Sommige bronnen laten hem 9 foltersessies ondergaan voordat hij gedood wordt. Dit is alles. Dan toch maar het verhaal van Joris en de draak. Waarschijnlijk hebben we ook hier weer te maken met een kerstening van een mythologisch verhaal. In elk geval is het verhaal omstreeks of kort na het jaar 1000 ontstaan. 

Mythologie
Andromeda, een Ethiopische koningsdochter, zat aan een rots vastgeklonken om als offer te dienen voor een aantal monsters. Hiertoe behoorden Pegasus, het gevleugelde paard en een walvis als zeemonster. Redder in nood was Perseus. Hij versloeg de monsters en bevrijde Andromeda. Hoever kan de mythologie gaan en what is in a name? Opvallend is dat dit mythologische verhaal ook aan de sterrenhemel staat afgebeeld. We vinden de sterrenbeelden Cepheus (de koning), Andromeda, het paard Pegasus, de Walvis en Perseus keurig bij elkaar. Hoe komt Andromeda Ethiopisch? Als we haar naam analyseren komen we op Andro-medha volgens de Indiërs "Offer van een man".
Nog een opvallend detail: Lydda in Palestine zou de locatie geweest zijn waar de mythologie zich afspeelde. En werd daar nu juist niet een martelaar, genaamd Joris, vereerd?

Joris en de draak
Met kerstening werd er een christelijke draai aan gegeven en werd Joris de held. Nabij Lydda was een zwaveldampend meer waar een draak woonde. En wel zeer vraatzuchtig. Om de draak op afstand te houden werd elke dag wat vee geofferd om de draak gunstig te stemmen. Maar op een dag was het vee op. Wat nu? Tussen de kinderen moest worden geloot wie als drakenvoer zou dienen. Zo kwam ook de prinses een keer aan de beurt. De koning kon roepen wat hij wilde, lot was lot. Het meisje werd naar de voederplaats geleid in haar beste kleed en de koning ging terug naar huis. Op hetzelfde moment reed er een ridder langs het water en hield halt bij het verdrietige prinsesje. Terwijl de ridder het verhaal aanhoorde begon het water in beroering te komen. Zwavelgolven begonnen te sissen en te spuiten en weldra stak de draak zijn wijd opengesperde bek boven de golven. Op zijn zwaar aangeslagen, geschrokken en wild dansende paard ging hij het duel aan met de draak. Hij stak de lans in de strot van de draak en een zwaar gevecht volgde. De logge draak moest het onderspit delven tegen de veel behendiger Joris op zijn paard. Na de overwinning trokken Joris en Andromeda gezamenlijk de stad in. Volgens Joris had hij gewonnen omdat God aan zijn zijde stond. Daarop bekeerde de stad zich tot het christendom.