Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

FIDELIS (1577-1622)

24 apr

Het christelijke geloof was in zijn tijd al allang erkend, maar er waren andere omstandigheden die hem tot martelaar maakten. Juist hij werd het slachtoffer van de tegenstellingen tussen de reformanten en calvinisten enerzijds en de katholieken aan de andere zijde. Geboren als Markus Rey nam hij in het klooster de naam Fidelis aan. Hij studeerde rechten in Friebug en tijdens zijn studie trok Markus als 'werkstudent' in de functie van reisleider in een reisgezelschap van adellijken de wereld rond. Daarna werd hij advocaat, maar kon daarin zijn draai niet vinden. Dus trok hij het klooster in bij de orde der kapucijnen en verrichtte missiewerk in Zwitserland tegen de calvinisten. De tegenstellingen tussen de calvinisten en de katholieken zouden korte tijd later ontaarden in de Dertigjarige Oorlog. Het voordeel was dat Fidelis welbespraakt was en omdat hij goed van zijn woorden kon afkomen. En hij had zeker ook respons. Evenzo als sommige calvinisten zich in het nauw gedreven voelden en een aanslag beraamden. De eerste aanslag, tijdens een spreekbuurt, overleefde Fidelis omdat het pistoolschot hem miste. Maar na afloop werd hij opgewacht door boeren, overvallen en met dorstvlegels, knuppels en hooivorken bewerkt. Uit deze lynch partijen kwamen alleen maar overwinnaars: De calvinisten waren een lastpot kwijt, dank de Here. En de katholieken hadden er een Heilige bij, dank God.