Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

VITALIS (CA 165)

28 apr

Schimmige Heilige waar, zoals zo vaak, niets over bekend is. Waarschijnlijk is hij in omstreeks 165 de marteldood gestorven in de omgeving van Ravenna. Ook zou zijn vrouw dood gefolterd zijn door een groep heidenen. En hun zonen Gervasius en Protasius hebben waarschijnlijk niet eens bestaan, maar zouden tot leven gewekt zijn om Milaan ook van Heiligen te voorzien.
Maar de legende wekt het alles geheel tot leven. Vitalis zou als ambtenaar of officier uitgezonden zijn naar Ravenna voor een speciale opdracht. Aldaar zag hij hoe een christen naar het schavot geleid werd. Deze man was geheel in paniek stond op het punt zijn christelijke geloof af te zweren. Tot Vitalis hem toesprak: "Houd moed, stel je hachje niet hoger dan Gods beloften". Gesterkt door deze woorden werd de man met opgeheven hoofd onthoofd.
Maar Vitalis had zichzelf nu ook als christen bekend gemaakt en werd bij de perfect voorgeleid. Na de bekende twistgesprekken: het christelijke geloof tegenover de Romeinse Goden, volgende de uitspraak van de doodstraf door een op de tenen getrapte prefect.
Vitalis kreeg als straf een foltering door levend begraven te worden. Sommige vindingrijke fantasten zelfs staande. U raadt het al, zijn attribuut is een kuil.