Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

CATHARINA DE SENIS  (1347-1380)

30 apr

Alle Heilige vrouwen waren of mooi, of rijk, of intelligent, of van alles veel en lieten hun gespreid bedje varen voor het christendom. Leven in armoe, honger, het helpen van zieken en minder bedeelden enzovoort. Ook de begaafde Catharina kon, als 25e (!) kind van een stoffenverver, toch een heel eind komen. Maar in plaats daarvan keerde ze zich geheel in haar zelf, maar wel met een boodschap. Haar tijd was nog een traditionele mannenwereld. Geen plaats voor vrouwen in politiek, handel en nijverheid. Alleen in de kerk was een plaatsje voor vrouwen ingeruimd. Maar ze wilde niet aan de leiband meegevoerd worden. Catharina had een eigen wil. Vasten, boetedoeningen en bidden. En ze kreeg waar ze om vroeg: visioenen van Jezus en Maria. Het zou zelfs zover gaan dat Jezus zijn hart in haar borst plantte en op haar handen en voeten de merktekens van zijn kruisigingswonden plaatste. Er werd daarbij gesproken van een verloving tussen Jezus en Catharina. Dit alles in haar kamertje thuis.
 Toen de tijd rijp was sloot ze zich aan bij de 3e orde der dominicanen. En als non brak ze door tijdens een pestepidemie te Siena. Ze was barmhartig voor de zieken en zoog de pestbuilen leeg van de  patiënten. 
 Niks halfbakken werk, als bruid van Jezus liet ze zien hoe je met deze zieke mensen omging. Weldra kwamen er volgelingen en wist heel Toscane dat zij een Heilige in hun midden hadden. Maar de gevestigde geestelijke orde met dikke priesters en bisschoppen in welstand dachten er anders over. Het kruisverhoor doorstond Catharina met zo'n overtuiging dat men haar weer liet gaan.
 Vervolgens ging ze op reis, ieder vroeg om haar om raad. En zo kwam ze Auvignon terecht waar Catharina uitviel tegenover de paus. Hoorden ze niet Rome, in plaats van horig gedrag in welstand te vertonen tegenover de beschermende Franse vorsten? Zo kon het gebeuren dat de paus met de staart tussen benen afdroop naar Rome. Want wie durfde de reeds Heilige Catharina tegen te spreken. Uit haar mond sprak God.
 Haar nalatenschap bestaat uit een grote hoeveelheid brieven en geschriften van haar ervaringen met God; de liefde, het lijden en de macht. Volgens de kerk de grootste Heilige van haar tijd, volgens de geschiedenis een grootse vrouw.