Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

LAMBERTUS (CA 635-705)

17 sep

Zijn oom en leermeester Theodardus was bisschop van Maastricht in de tijd van koning Childerik. Toen hij zijn beklag wilde doen over wantoestanden in zijn bisdom werd Theodardus nabij Luik in 672 vermoord. Lambertus trad in zijn voetspoor. Echter hij moest in balling toen de koning vermoord werd door hofmeier Ebroïn. Dit duurde totdat Pepijn II 7 jaar later op zijn beurt Ebroïn om zeep hielp. Doch dit bracht weinig rust want familieleden van Pepijn II ondernamen strooptochten op de kerkelijke landerijen. Nog meer bloed, want aanhangers van Lambertus moorden vervolgens deze dwarsliggers uit. Om de schade te beperken en in de hand te houden ging Lambertus naar het hof, maar liep in een hinderlaag ... , exit Lambertus (zie gedenksteen uit Maastricht). Zijn opvolger Hubertus verplaatste daarom de bisschopszetel naar rustiger gelegen Luik.
Maar ging er dan niets goed? Jawel, Lambertus ondernam vele missiereizen door Brabant, Limburg en de Ardennen. Onvermoeibaar predikte hij het evangelie, kende de armen vaak van naam en hielp waar mogelijk in hun benarde positie. Hij had dan ook vele vrienden. Zijn dood kwam daardoor harder aan, dan wanneer een één of andere roofzuchtige vorst om het leven kwam.
Als enige Nederlandse Heilige heeft Lambertus een lofzang op zijn misformulier: "Verheugen wij ons over de gave van het geloof en wensen wij de roemvolle hogepriester Lambertus geluk."