Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

MATTHEUS (1e EEUW)

21 sep

De tollenaar werd patroon van belastingsambtenaren. Het is wel duidelijk dat dat bij het gewone volk niet erg insloeg. Zijn praalgraf wordt eerder bezocht door toeristen dan pelgrims.
Jezus maakt hem tot één van 12 apostelen, maar vervuld zijn rol in de vage kantlijn. Ook zijn verdere levenswandel is onduidelijk. Mattheus zou in Ethiopië hebben gepredikt en daar de marteldood zijn gestorven. Hoe is ook onduidelijk. Mogelijk met een zwaard, maar ook gespiesd wordt genoemd.
Mattheus zou ook het eerste van de 4 evangelies geschreven hebben. Maar ook dat is onduidelijk. Het zou stammen van na 80 n.Chr. Bovendien zou uit lezing blijken dat de auteur geen getuige geweest is. Men zegt dat dit evangelie in de Syrisch joods-christelijke gemeenschap tot stand gekomen is.