Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

REMIGIUS (OVERLEDEN 530)

01 okt

Bisschop van Reims en grote apostel voor Frankrijk. Hij was vooral bekend om zijn kennis, preken en wonderen. Al op zijn 22e werd hij tot bisschop gekozen, waarvoor destijds nog een lekenfunctie. Voor priester was Remigius nog te jong. Meer dan 70 jaar zou Remigius bisschop zijn en zijn stempel drukken in de kerk, wat hem geliefd en beroemd maakte.
Koning Clovis, gedoopt door Remigius (links), beschermde hem bij zijn vele missiewerk in Frankrijk. Ook tijdens deze werkzaamheden vlogen de wonderen je om de oren. Ook trok hij fel van leer tegen de arianen en werd daarbij als voorbeeld gesteld op een bisschoppen conferentie in Lyon.