Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

SERGIUS (OVERLEDEN 303)

07 okt

De feestdag van Sergius. Bacchus wordt niet genoemd maar hoort er wel degelijk bij. Beiden waren onafscheidelijke vrienden en worden gezamelijk vereerd. De vrienden waren officier in het Romeinse leger en vertrouweling van keizer Maximinus. Zo kregen zij gedaan dat hun vriend Antiochus tot gouverneur benoemd werd van een provincie aan de Eufraat.
Sergius en Bacchus kregen moeilijkheden toen de keizer toegefluisterd werd dat de twee het christelijke geloof aanhingen. En bij een offerplicht voor Jupiter weigerden zij deze te vervullen. Dit bracht ook Antiochus in verlegenheid. Hij immers moest nu een oordeel vellen over zijn vrienden. Omdat Sergius en Bacchus zich niet lieten overtuigen, wachtte hen in opdracht van Antiochus de doodstraf middels geseling met ijzeren stafen. Antiochus immers vreesde problemen te krijgen door hen te sparen.
Sergius en Bacchus kregen snel de verering die hen als martelaar ten deel viel, het ging zelfs zover dat er een curieuze liturgie ontstond voor een leefgemeenschap tussen twee mannen. Homohuwelijk is een zwaar woord. Het huwelijk was duizend jaar geleden een leefcontract, geen huwelijk in de huidige betekenis. Pas toen het huwelijk ook tot sacrament verheven was in de 14e eeuw, raakte hun feest uit de gratie. Bovendien werden toen plotseling ook homofiele mannen als ketters vervolgd die ook vaak op de brandstapel belandden.