Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

DIONYSIUS  (OVERLEDEN CA 258)

09 okt

Weer eens tijd voor een te fantastisch verhaal. Over Dionysius (ook wel St. Denis) doen de wildste verhalen te ronde. Later bleek dat men de levenswandel van 3 Heiligen aaneen gesmeed had om hem in een beter daglicht te plaatsen. Nadat de gordiaanse knoop ontvlochten was bleef er geen verhaal voor Dionysius over. Dus verzon men in de 8e eeuw in het klooster waar zijn relieken bewaard worden wat anders.
Nadat Dionysius naar Gallië werd uitgezonden voor missiewerk koos hij Lutetia (Parijs) als thuisbasis en stichtte er een bisdom. Lang bleef hij echter geen bisschop, vervolgingen maakten daar een voortijdig einde aan. Hij werd onthoofd op de Montmartre (martelaarsberg) met een zwaard. Maar stond daarna op pakte zijn hoofd en liep de heuvel af, ging ergens rechtsaf liep nog een eindje door. Vervolgens ging Dionysius zitten op de plaats waar hij begraven wilde worden. En zo wordt St Denis ook afgebeeld, zijn eigen hoofd dragend als martelaar. Later verrees op deze plaats de St. Denis Abdij met een grote kerk. Vrijwel alle Franse koningen hebben in deze kerk hun rustplaats.
Opmerkelijk is dat deze wandeling na onthoofden (ook wel cefaloferen genoemd) vanaf die tijd een trend is. De meeste in Frankrijk, maar ook een enkele in Italië en Engeland. Nooit zijn er getuigen geweest die dit hebben opgetekend. Alles van overlevering en pas veel later opgeschreven. Zo is er nog een 9 jarige Justus (ook Heilige) die in 287 werd onthoofd. Het nam zijn hoofdje op zijn schoot en hield nog een alleraardigst toespraakje. Dit hoofd kwam terecht het klooster van Zutphen en verhuisde in de 17e eeuw naar Antwerpen.