Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

WILFRIDUS (634-709)

12 okt

Wilfridus was geboren in Engeland en verbleef na zijn opleiding geruime tijd in Rome en Lyon. In 658 werd hij abt in het Engelse klooster te Ripon en introduceerde er de kerkelijke regels van Rome. Dit betekende strijd met de tot dan toe gehanteerde afwijkende leer in Engeland. Maar hij won de strijd en dit werd bevestigd op een conferentie te Whitby in 664. Vervolgens stichtte hij vele benedictijner kloosters in Engeland. Hij tekende beroep aan tegen de beslissing van de paus om een bisdom op zich te nemen en dat betekende verbanning. Hij vertrok in afwachting van de uitslag omstreeks 678 naar Friesland en Saxen voor missiewerk. Na verloren te hebben trok hij terug in 691 naar de Midlands op zijn taak op zich te nemen. In 703 deed hij afstand van zijn post en vestigde zich weer in het klooster Ripon.
Met Wilfridus begint een serie Ierse missionarissen het Europese vaste land op te trekken voor zendingswerk.