Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

FEESTDAGEN

ALLERHEILIGEN

01 nov

Zoveel dagen telt het jaar niet. Er zijn te veel Heiligen om allemaal te gedenken. Daardoor is Allerheiligen tot het feest van alle anonieme Heiligen geworden. Nee, Heiligen schrappen doet de kerk niet, feesten van Heiligen gaan op en af. Wat vandaag actueel is, is morgen ouderwets en wat gisteren vergeten was komt vandaag weer in de mode.
Allerheiligen is in de 7e eeuw ontstaan uit het martelarenfeest. Immers de eerste Heiligen waren martelaren en zij waren op voorhand al Heilig. Daar kwamen vanaf de 4e eeuw geloofsbelijders en missionarissen, kluizenaars en woestijnvaders, maagden en vrome matrones nog bij. Allemaal lieden met een aureool, of stralenkrans boven hun hoofd. Maar ook lang niet elke Heilige is door de kerk ook opgemerkt. Het legioen Heiligen is langer dan de lijsten van Rome bevatten. Bovendien Heiligheid is wat anders dan Heilig verklaard worden. In katholieke kring worden daarom nog steeds overleden vrienden, kennissen en familieleden herdacht die zij Heilig achten.
Het begon allemaal in Syrië, kort na de vervolgingstijd. Hier werden de martelaren vereerd. Pas in 609 heeft paus Bonifatius IV zijn zegen aan dit feest gegeven. En bij die gelegenheid werd de oude godentempel "Pantheon" te Rome gewijd aan de martelaren. En als je dan toch bezig bent, delf je gelijk maar de botten van de martelaren die in de gewelven van deze tempel verborgen zaten. Maar liefst 28 Karrenvrachten vol!
Het feest werd oorspronkelijk op 13 mei gehouden, maar dit kon Rome niet aan. Om de pelgrims te kunnen voeden was het feest daarom verplaatst naar 1 november; de oogst was binnen.