Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

LEONARDUS (OVERLEDEN 559)

06 nov

Leonardus was geboren als Fans edelman, maar verkoos uit uiteindelijk het priesterschap. Van koning Clovis kreeg hij een bisdom aangeboden, maar weigerde. Leonardus bouwde liever een kluizenaars bestaan op. Toch deed de koning een nogmaals een beroep op hem. Als Leonardus een spoedige bevalling afbad voor de vrouw van Theodebert van Lotharingen, zou de koning hem belonen. Alles ging naar wens en de koning schonk hem een bosgebied waar Leonardus een klooster op bouwde. Ook een tweede gunst werd hem gegeven. Wanneer Leonardus van de onschuld van gevangen overtuigd was, moest de koning deze gevangen laten gaan. De ex-gedetineerden kregen van Leonardus om zijn grond gebied een perceel toegewezen om bomen te rooien en aldaar een boerderij te beginnen. Hier ontstond later het dorp Saint Léonard.
 Op enkele plaatsen houdt men nog een processie ter ere van Leonardus in stand. De zogenaamde Leonardusrit. Deze processie gaat te paard, want Leonardus had bij de boerenstand een goede reputatie als paardendokter.
 Maar als patroon van onschuldige gevangenen is hij beter bekend. Zo zou in elk geval de Franse ridder Martel de Bacqueville baat gehad hebben bij het aanroepen van Leonardus. Martel was tijdens een veldtocht gevangen genomen door de Turken en zou worden onthoofd. Vervolgens nam hij toevlucht tot Leonardus en werd de volgende ochtend, nog geboeid, wakker op het familieland in Frankrijk.