Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

CECILIA  (3e EEUW))

22 nov

Christenen in die dagen waren vooral slaven en onderdrukten. Zij was als een van de weinige adellijke ook christen. Als jonge Romeinse adelijke uitgehuwelijkt aan een zekere Valerianus. Wilde maagd blijven en zei tegen haar echtgenoot: "Ik heb een engel uit de hemel als minnaar die streng over mij waakt. Wie mij in onzuivere lust durft aan te raken, zal hij de bloem van de jeugd doen verdorren." Valerianus wild deze engel wel aanschouwen en als concurrent afslachten. Daar aanschouwde hij de engel met twee rozenkronen. Een voor hem en een voor zijn bruid. Vervolgens liet zich bij een priester bekeren.
Het feit dat zij patrones van de muziek is, komt door een misverstand. Haar misformulier uit de achtste eeuw begon met "cantatibus organis", bij slordig lezen lijkt het dat zij orgel speelde, terwijl zij slechts de Heer bezong. Haar heiligdom ontwikkelde zich daardoor als muzikant. Door dit misverstand dragen vele koren en orkesten haar naam. Mede hierdoor hebben grote componisten van Handel tot Purcell en Gounod tot Britten missen en cantates ter ere van haar geschreven.