Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

CLEMENS  (OVERLEDEN 101)

23 nov

Een van de eerste opvolgers Petrus. Is mogelijk door Petrus tot priester gewijd. Voerde zijn abt uit tussen ongeveer 91-101. Schreef in 96 een brief aan de gemeente van Corinte waarin hij een geloofsruzie afwijst en rehabilitatie verlangt van afgezette priesters. Dit is het oudste voorbeeld van broederlijke interventie van het Roomse gezag. Volgens legende is hij als balling in de Krim terecht gekomen, waar hij de marteldood stierf. Hij zou met een anker verzwaard in het water gegooid zijn. De San Clemente kerk in Rome zou op de funderingen van zijn huis uit het jaar 60 gebouwd zijn en daardoor direct na de bouw in de vierde eeuw aan hem zijn gewijd.