Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

CATHARINA VAN ALEXANDRIË  (4e EEUW)

25 nov

Geromantiseerde heilige. Tussen haar aardse leven aan de het begin van de 4e eeuw en eerste verering liggen drie eeuwen. Het is moeilijk na te gaan wat er waar is over deze heilige. Bij de kerk is zij daarom aan het begin van de 20e eeuw uit de gratie geraakt, waar zij eerst een van de meest vereerde heiligen was. Als dochter van een vorst uit Alexandrië ging zij over tot het Christendom. Haar geloofsuitingen waren zo sterk dat Christus haar een 'verlovingsring' schonk die zij aan haar vingers droeg. Nadat de Keizer Maxentius alle Christenen gevangen had gezet, trad zij voor de troon van Maxentius met een uiteenzetting over het ware en valse geloof. Overrompeld door haar overredingskracht moest de 18-jarige Catharina in dispuut met 50 filosofen. Een strijd die ze glansrijk won. Ze kon haar hachje redden door toch de afgoden te vereren, maar weigerde. Ze werd in een kerker geworpen en zou door een radarwerk afgezet met spijkers worden vermorzeld. Een neergedaalde engel bliksemde het radarwerk aan gruzelementen. Velen inwoners bekeerden zich daarna tot het Christendom. Om te voorkomen dat niet heel Alexandrië naar het christendom overliep beval de keizer onthoofding. Bij de onthoofding vloeide melk in plaats van bloed. Haar laatste rustplaats zou de berg Sinai zijn, waar nog steeds het Catharina klooster te vinden is. Ze werd als patrones van naaisters, geleerden en molenaars beschouwd, eigenlijk aan iedereen die met radaren werkt.