Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

WEERREGELS

WEERBEELD

09 KOUDEFRONT: ALTOCUMULUS DUPLICATUS

OMSCHRIJVING

Soms gaan (koude)front passages vooraf van altocumulus (schaapjeswolken). In het voorbeeld hierboven zijn 2 lagen altocumulus banken te herkennen en daarmee verraadt het zijn onstabiliteit in de hogere luchtlagen, zoals dat vaker vooraf gaat bij fronten. De altocumulus banken vertonen weinig schaduwvorming of schakeringen. Alleen als de altocumulus toeneemt is er een verslechtering te verwachten (situatie 10) en gaat er buiige regen vallen. Daarna afkoelend. Dan ook hebben de onderscheiden wolkenlagen beiden een andere driftrichting ten opzichte van elkaar en is deze tevens afwijkend met de wind aan het aardoppervlak. Is de wolkendrift gelijk aan de windrichting aan de grond, dan is er geen verandering te verwachten, bovendien zal de omvang afnemen.

TABEL

Element Neiging Verwachting Tijdsperiode
Kans op
Mogelijk
Wind
Onveranderd.

Later ruimend en toene-mend op nadering front.

enkele uren
 
Onveranderd.
Zicht
Redelijk tot goed.
Sterk afnemend tijdens buien.
dagelijkse gang
   
Neerslag
Regen, sneeuw en hagel.
Lichte tot zware neerslag in buien.
na enkele uren

Onweer, vooral in de zomer.

Droog.
Bewolking
Toenemend tot 8/8.
Overgang naar Cb.
na enkele uren
 

Afname.

Temperatuur
Weinig verandering.
Koeler/kouder tijdens buien.
na enkele uren
Daling van temperatuur na passage koudefront. (10)
Oplopend.
Luchtdruk
Weinig verandering.
Langzame daling
na enkele uren
Sneller dalend bij nadering front.
Stijging.