Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

WEERREGELS

WEERBEELD

25 ONWEERFRONT: CUMULONIMBUS / SHELFCLOUD

OMSCHRIJVING

Deze bui wordt vooraf gegaan door een zogeheten shelfcloud: Rechtopgaande muur van wolken. De veranderingen verlopen nu zeer snel. De luchtdruk is dalend en zodra de shelfcloud overtrekt kunnen er zeer zware windstoten optreden. Vrijwel onmiddelijk begint het ook zwaar tot zeer zwaar te regenen. Vooral de watersport moet bedacht zijn op zeer zwaar weer op het water en het is in alle gevallen beter de wal op te zoeken of anderzinds veilig te schuilen. Frontale buienstoringen van dit kaliber kunnen ook met wind- en waterhozen of tornado's vergezeld gaan. Zeer zware windstoten kunnen grote party tenten doen bezwijken, maar ook bomen kunnen ontwortelen. De regels voor de windstoten staan <hier>. Dergelijke buien zijn ook berucht voor grote wateroverlast die zij kunnen bezorgen en uit dit type buien kunnen ook hagelstenen vallen tot de grootte van tennisballen. Hier beneden nog een aantal voorbeelden die niet te vertrouwen zijn.

Frontaal onweer behorende bij een koudefront wordt gevolgd door situatie 10.

Andere voorbeelden van Cumulonimbus wolken bij zwaar onweer.
Cumulonimbus met mammatus, de knobbelige structuur.
Chaotische luchten met snel ontwikkelde Cumulonimbus wolken.
Cumulonimbus met tuba, het eerste begin van een tornado of windhoos.

TABEL

Element Neiging Verwachting Tijdsperiode Kans op Mogelijk
Wind
Ruimend naar zuidelijke richtingen.

Toenemend, mogelijk draaiend in de bui.

binnen enkele minuten.
Zeer zware windstoten.
Windhozen.
Zicht
Verslechterend.
1 km.
tijdens bui.
   
Neerslag
(Zwaar) onweer.
Zware neerslag met regen en hagel.
duur ong. 2 hr.

Wateroverlast.

Hagelstenen als tennis-ballen;
Droog of weinig neer-slag.
Bewolking
8/8 Cb.
8/8 Cb.
binnen enkele minuten.
Grote Cb's.
Soms meer dreigend dan productief.
Temperatuur
Warm en drukkend.
Sterk dalend in en na bui.
binnen enkele minuten.
 
Aanhoudend warm.
Luchtdruk
Langzame daling.
Springerig tijdens bui.
binnen enkele minuten.
Sterk dalend bij frontaal onweer.
Weinig verandering of stijgend na bui.