Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

WEERSPREUKEN

IN EN OM HET HUIS

 

 

HUISRAAD

 
Eikenhouten meubels kraken tegen wind. Wanneer de zwarte aanslag die onder aan potten en ketels zit, bij het van het vuur nemen langs pot of ketel brandt, komt er regen en wind
 

 

LEVENSMIDDELEN

 
Als zout, meel en suiker in de kast vochtig worden, komt er zeker regen. Springen de gebrande koffieboonen tegen het deksel van den blikken trommel, komt er wind.
 
Valt het roet en wordt het zout nat,
regen in 't vat
Blijft de gemalen koffie hangen aan de wanden van het bakje, komt er regen.
 
Wanneer de koffieboonen in den trom springen,
komen er spoedig winden.
Als de koffie aanhangt, als de koffieboonen in den trommel springen, of als het vuur springt, is koude te verwachten.
 

 

MEST

 
Als de beerput en mesthoop stinken,
brengt de regen ze dra volop te drinken.
Als de smidse, de slooten en het privaat rieken,
dan zal de regen ze begieten.
 

 

MUREN, TEGELS, EN KRANEN

 
Als in de winter de muren uitslaan,
zal snel de vorst vergaan.
Als klinkers en tegel vochtig uitslaan,
zal er zeker regen volgen
   
Begint de koperen pompkraan te zweeten,
krijgen we zeker regen.
De donder slaat zomaar door het sleutelgat heen.
 

 

SCHOORSTENEN

 
Als het roet in de schouw of schoorsteen ruikt,
kondigt dat regen aan.
Als de rook naar de aarde slaat,
weet dat het regenen gaat.
   
Ruikt men 't roet in de schouw,
dan komt de regen gauw.
Rook uit de schoorsteen recht omhoog,
we houden het zeker mooi en droog.
   
Als de rook uit de schoorsteen neerslaat,
komt er zeker een natte straat.
Gaan de rookwolken uit den schoorsteen der stoombooten "over den kop", ruw weer.
 
Valt het roet en wordt het zout nat,
regen in 't vat
Slaat de rook uit de schoorsteen naar beneden,
behoort 't droge weer tot het verleden
 

 

WERKZAAMHEDEN

 
Gaat het houtschillen gemakkelijk, gaat het regenen. Grasmaaiers meenen aan het zachte of harde gras te weten, welk weer het worden zal.