Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

GROSSWETTERLAGEN

OOSTELIJKE CIRCULATIETYPEN

HFA

Hoch Fennoskandien, antizyklonal
Hoog Fennoscandinavië, boven Midden Europa overwegend anticyclonaal

BESCHRIJVING

Vooral gedurende de wintermaanden is het hoge drukgebied boven Fennoscandinavië zeer krachtig en reikt dan tot in Rusland. Vaak bevindt zich in de hogere luchtlagen in het westelijk deel een blokkerend hoog, soms ook een afzonderlijk hoog boven Noorwegen. Midden Europa wordt aan de zuidelijk randen anticyclonaal beïnvloed. Op de Atlantische Oceaan is vaak een grote depressie te vinden. Krachtige fronten strekken zich uit van het midden van de Atlantische Oceaan naar de Britse eilanden en buigen daar af naar het noorden of noordoosten (blokkering). Rond de Middellandse zee bevinden zich enkele zwakkere storingen.
 

KARAKTER

Lente West en Midden Europa tendens tot warmer dan normaal, overigens tendens tot kouder dan normaal. Neerslag in West Europa beneden normaal, overigens boven normaal.
Zomer Warmer dan normaal. Neerslag beneden normaal.
Herfst West Europa tendens tot warmer dan normaal, overigens kouder dan normaal. Neerslag beneden normaal.
Winter Kouder dan normaal. Neerslag beneden normaal.
Overeenkomende circulatietypen Cyclonaal: HFZ, HNFZ, SEZ, NEZ Anticyclonaal: HNFA, SEA, NEA
Extremen Max: Maart Min: Juni
 

VOORBEELDKAARTEN

Kaart MSLP
 
Kaart 500 hPa
       

HFZ

Hoch Fennoskandien, zyklonal
Hoog Fennoscandinavië, boven Midden Europa overwegend cyclonaal

BESCHRIJVING

Boven het midden en noorden van Fennoscandinavië ligt een blokkerend hoog. In de hogere luchtlagen bevindt zich boven Zuid Europa een lage drukgebied. Tussen deze weersystemen is een oostelijke luchtstroming aanwezig van Rusland via Midden Europa naar de Britse eilanden, waar deze naar het noorden afbuigt. In de winter trekken soms zeer koude luchtmassa's van het oosten naar het westen. Oceaanfronten liggen daarbij boven het oosten van Atlantische noordwest waards richting Groenland. Een andere tak ligt boven de Golf van Biskaje en loop via de Middellandse zee naar Oekraïne. Storingen dringen soms vanuit het zuiden in de richting van de Alpenlanden op.
 

KARAKTER

Lente Kouder dan normaal. Neerslag niet duidelijk gestructureerd.
Zomer Warmer dan normaal. Neerslag niet duidelijk gestructureerd.
Herfst Kouder dan normaal. Neerslag niet duidelijk gestructureerd.
Winter Kouder dan normaal. Neerslag in West Europa beneden normaal, overigens boven normaal.
Overeenkomende circulatietypen Cyclonaal: HNFZ, TM Anticyclonaal: HFA, HNFA
Extremen Max: Februari Min: Juni
 

VOORBEELDKAARTEN

Kaart MSLP
 
Kaart 500 hPa
       

HNFA

Hoch Nordmeer-Fennoskandien, antizyklonal
Hoog Noordelijke IJszee-Fennoscandinavië, boven Midden Europa overwegend anticyclonaal

BESCHRIJVING

Een langgerekt, of uitgestrekt rugachtig hoge drukgebied strekt zich uit van IJsland tot in Noord Rusland met zuidelijke invloed tot in Zuid Europa. Omdat de luchtdruk boven de Middellandse zee laag is staat er doorgaans een zwakke oostelijk luchtstroming welke van Rusland via Midden Europa en de Britse eilanden naar het westen reikt. Noordelijk van dit hoog is er vaak een intensive westelijke luchtstroming.
 

KARAKTER

Lente Warmer dan normaal. Neerslag beneden normaal.
Zomer Warmer dan normaal. Neerslag in West Europa boven normaal, overigens beneden normaal.
Herfst Kouder dan normaal. Neerslag beneden normaal.
Winter Kouder dan normaal. Neerslag beneden normaal.
Overeenkomende circulatietypen Cyclonaal: HNFZ, SEZ, HNZ Anticyclonaal: SEA, HNA
Extremen Max: Mei Min: Oktober
 

VOORBEELDKAARTEN

Kaart MSLP
 
Kaart 500 hPa
       

HNFZ

Hoch Nordmeer-Fennoskandien, zyklonal
Hoog Noordelijke IJszee-Fennoscandinavië, boven Midden Europa overwegend cyclonaal

BESCHRIJVING

Een langgerekt, of uitgestrekt rugachtig hoge drukgebied strekt zich uit van IJsland tot in Noord Rusland. Boven Midden Europa, soms ook boven Frankrijk, is vooral in de bovenlucht een lage drukgebied aanwezig, soms gevuld met koude lucht. In dat geval stijgt de Oost Europese lucht hier op. Frontale zones binden zich vooral aan de west en noordrand van het hoog.
 

KARAKTER

Lente Kouder dan normaal. Neerslag boven normaal.
Zomer In West Europa dagelijkse maxima en etmaal gemiddelden hoger dan normaal, overigens lager dan normaal, dagelijkse minima en lager dan normaal. Neerslag boven nromaal.
Herfst Kouder dan normaal. Neerslag boven normaal.
Winter Kouder dan normaal. Neerslag in West Europa beneden normaal, overigens gelijkmatig.
Overeenkomende circulatietypen Cyclonaal: HFZ, TM, WS Anticyclonaal: HNFA, SEA
Extremen Max: Maart Min: September
 

VOORBEELDKAARTEN

Kaart MSLP
 
Kaart 500 hPa