Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

HILARIUS VAN POITIERS (315-368)

13 jan

Van de Christelijke geloofsleer bestonden en in de eerste eeuwen allerlei varianten, die elkaar bestreden. De "verkeerde" bisschop kon de biezen pakken als zijn stroming het verloren had. Zo werd ook Hilarius van Poitiers, na tot bisschop te zijn gewijd, met zijn familie verbannen. De stroming die het arianisme vertegenwoordigden had in zijn Gallische regio het voor het zeggen gekregen. Hilarius kwam terecht in Frygië, waar hij de oosterse christelijke varianten leerde kennen.
Na zijn terugkomst in Gallië, toen aldaar de arianen (christelijke stroming, ook gezien als ketters, die zich verzetten tegen de overtuiging dat Christus een Goddelijke afkomst had), alweer verdwenen waren, introduceerde Hiliarius hier zijn gecombineerde denkwijze van de oosterse (orthodoxe) en westerse (katoloieke) kerk. Van de oosterse kerken komt het zingen van hymnen in erediensten en vonden door Hilarius ook ingang in de westerse kerk.
Hoe Hilarius beschermheilige werd tegen slangenbeten is een ander verhaal. Op zijn terugreis naar Gallië kwam hij door Genua en hier verdreef Hilarius duizenden slangen, als toespeling op het verslaan van het arianisme. Na zijn overlijden raakten de arianen in de vergetelheid, maar de slangen bleven.