Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

PAULUS VAN THEBE (228-342)

15 jan

De woestijn, een hete vlakte en 's nachts ijzig koud. Temperatuursverschillen van 30°C tussen dag en nacht zijn zeker in de winter geen uitzondering. Woestijnvaders (christelijke kluizenaars in de woestijn), overleden juist in de winter het meest. Simeon de Styliet (5 januari) opent de rij, vandaag Paulus van Thebe (hij was de eerste) en overmorgen Anthonius Abt (17 januari). Ware het niet dat Paulus en Antonius elkaar gekend hadden, dan zouden we niets over Paulus geweten hebben.
Wegens christenen vervolging vluchtte hij op 22 jarige leeftijd de woestijn in. Hij vond er een bronnetje vergezeld van een dadelpalm bij een grot en leefde daar in alle rust, door niets en niemand lastig gevallen, totdat ... Totdat God bij Anthonius de oudere Paulus openbaarde. Anthonius ging op reis met raaf die Paulus vaak bezocht en hem op moeilijke momenten brood bracht. Zo vond Anthonius Paulus. Ze ontmoeten elkaar als oude vrienden en de oude mannen hadden geen half woord nodig om elkaar te verstaan. Op de 3e dag van zijn bezoek vond Anthonius zijn vriend, die hij zijn leermeester noemde, geknield op de grond. Hij knielde naast hem neer om mee te bidden, maar ontdekte dat Paulus was overleden. In het onvermogen van Anthonius om voor Paulus een graf te graven, kwamen er twee leeuwen die het werk voor Anthonius opknapten, aldus Hieronymus (30 september); welke de verrichtingen van de woestijnvaders optekende.