Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

SEBASTIAAN (OVERLEDEN 288)

20 jan

Luis in de pels van het Romeinse leger. Sebastiaan was soldaat en vanwege zijn staat van dienst werd hij door keizer Diocletianus bevorderd tot kapitein bij de elite troepen. Wat de keizer niet wist was dat Sebastiaan overtuigend het christelijke geloof aanhing. De keizer zette hem onder druk om niet voor het christelijke geloof van slaven en armlastige handwerkers te kiezen maar voor de Romeinse staatsgodsdienst. Sebastiaan weigerde, en met de opkomende vervolging werd hij aan een boom gebonden door door boogschutters beschoten met hun pijlen tot hij bloedend ineen zeeg.
Christelijke vrouwen wilden hem 's avond begraven, maar Sebastiaan leefde nog. Zo kreeg hij bij deze vrouwen onderdak om op verhaal te komen.
Echter Sebastiaan ontmoette de keizer opnieuw toen de laatste in een tempel een offer wilde brengen aan Jupiter. Sebastiaan sprak hem toe om niet Jupiter te aanbieden, maar God. Vol van overlopen woede liet Diocletianus zijn opponent alsnog doodknuppelen.
Sebastiaan is verworden tot beschermheilige van  boogschutters en soldaten, en omdat hij vaak naakt wordt afgebeeld, sedert de 20e eeuw ook als beschermheilige van homo's.