Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

VINCENTIUS (CA 304)

22 jan

Vincentius kwam uit Zaragóza, Portugal. Na tot diaken te zijn benoemd onderging hij een hels pallet aan folteringen, variërende van geselen, uithongeren, roosteren tot levend gevild worden. Na zijn bezwijken werd Vincent in een moeras geworpen, waar het aangevreten werd door raven tot vrome lieden hem daar weghaalden. Zijn stoffelijk overschot bevindt zich nu Lissabon en Vincent werd beschermheilige van Portugal. 
Daarnaast is hij ook schutspatroon van het Noordwestelijke Spaanse dorpje Manganeses. In dit dorpje wordt jaarlijks de Heilige herdacht door het werpen van een geit vanaf de 15 meter hoge dorpstoren. Het zou hierbij gaan om de duivel die weggeworpen wordt om Vincent te beschermen. Het dier wordt overigens wel opgevangen met een laken, maar protesten van de dierenbescherming worden weggewuifd met het argument dat het dier al enige gewenning heeft ondergaan. Al enkele jaren achtereen wordt dezelfde geit van de toren geworpen.
Vincent wordt aangeroepen door dakdekkers, wijnboeren en azijnmakers (Vincent = Vin Saint), wevers, houthakkers en tegelbakkers.