Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

TIBERTIUS (CA 230)

14 apr

Eigenlijk staat er vandaag een trio op de Heiligenkalender: Tibertius, Valerianus en Maximus. Valerianus liet zich dankzij zijn vrouw Cecilia tot het christendom bekeren. Daarna ging ook zijn broer Tibertius tot het christelijke geloof over.
Maar het was moeilijk om aan de christelijke verplichtingen te voldoen, zeker daar waar de Romeinse staatsgodsdienst met het heidendom de dienst uitmaakte. Vervolgingen kwamen in opkomst en waren schering en inslag. Op het aanhangen van de christelijke leer stond de doodstraf, vaak voorafgegaan door afgrijselijke folteringen. 
Toch waren de broers niet voor één gat te vangen. 's Nachts begroeven zij de martelaren die de folteringen niet doorstaan hadden. Nu is het begraven van lijken natuurlijk geen vergrijp, maar toch wilde de perfect er het fijne van weten. Zeker nu het christendom ook in de betere stand ingang vond. 
Zeker het christendom was een geloof van arme sloebers en gepeupel en de speren richten zich vooral op hun voormannen, priesters en predikanten en op christenen van aanzien uit goede families.
 De broers Tibertius en Valerianus werden voorgeleid bij de perfect en hier getuigden ze over hun geloof: "Men kan de boer bespotten die 's winters in kou en duisternis op de akker werkt. Maar als de zomer komt plukt hij er de vruchten van. Zo kunt u lachen om de christenen die vrijwillige spot en leed verdragen, maar in het hiernamaals oogsten zij en zuchten de lachers en spotters in de onderwereld". Gezien de stand van de broers in de maatschappij smeekte de perfect de beide broers offers te brengen aan de Romeinse Goden. Maar bij herhaalde weigering bleef er voor de perfect weinig anders over dan het opleggen van de doodstraf. Daarbij kregen de gunst dat ze niet de gevangenis in hoefden, maar  door een zekere Maximus, assistent van de perfect, bewaakt werden. Tibertius en Valerianus voorspelden dat hun bewaker de onthoofding zou aanschouwen en hoe hun zielen ter hemel voeren. Inderdaad op het moment van de onthoofding trad Maximus naar voren en noemde zich ook christen. Daarop volgde voor hem bekogeling met loden kogels tot de dood erop volgde.