Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

PHILIPPUS EN JACOBUS (1e EEUW)

01 mei

Twee apostelen waar niet zoveel over te zeggen valt. Omdat hun beider relieken op hetzelfde tijdstip in dezelfde kerk te Rome zijn samengebracht, viert men hun feest ook gezamenlijk.
Men vermoedt dat Philippus het geloof verkondigd heeft in Klein Azië en aldaar ook als martelaar aan zijn einde gekomen is. Philippus zou zijn gekruisigd met zijn hoofd naar beneden. Het jaar van overlijden is onzeker, er worden jaartallen genoemd van 54 tot 90 n.Chr.
Als achternaam van Jacobus sluit 'de Mindere' beter aan bij de kerkelijke traditie dan de waarschijnlijk bedoelde 'de Jongere'. Jacobus verbleef als verbindingsman werkzaam in Jeruzalem en besprekingen tussen de apostelen vonden doorgaans bij hem plaats. Maar omstreeks 62 lokten de Farizeeën Jacobus in de val en werd hij gestenigd bij de tempel.