Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

AUGUSTINES VAN CANTERBURY
(OVERLEDEN 604)

28 mei

In Brittanië was een groot deel van de bevolking al christelijk, maar de wereld was in de 5e eeuw nog groot. Oorlogen en onrusten konden de al bekeerde christelijke gemeenschappen van het lijntje naar Rome doen afsnijden. Juist door die oorlogshandelingen werden ook veel gevangenen gemaakt die vervolgens op markten als slaven verkocht werden. Zo kwam Gregorius deze Britse lieden in Rome tegen en reeds al priester begon hij de slaven opnieuw te bekeren.
 Nadat Gregorius tot paus benoemd was stuurde hij in 596 en benedictijner Augustinus naar Engeland om een nieuwe christelijke campagne te voeren. Augustines vertrok met 40 man, maar kwamen onverrichter zake weer terug. Had de kerk zich in een hoekje laten drukken? In elk geval wilde de paus van geen wijken weten en stuurde Augustinus opnieuw naar Brittanië. Nu had hij meer succes. Zodra het koningshuis om was gingen ook de onderdanen weer tot het christendom over. Om de overgang te vergemakkelijken werden vele lokale heidense gebruiken gekerstend. Wat later kreeg Augustus een stuk grond met een kerk in Canterbury aangeboden en liet hij zich tot bisschop wijden.
 Maar de christelijke gemeenschap in Wales, die een tijd lang afgezonderd geweest was van Rome, hield er nu een eigen variant op na. Toen het niet tot een akkoord kwam om deze groep weer terug bij de moederkerk te brengen voorspelde Augustinus allerlei rampen. Daarop kwamen er inderdaad oorlogen en complete dissidente klooster gemeenschappen kwamen op een bloedige wijze om het leven. Dit was het keerpunt en men gaf zich gewonnen. Nieuwe abdijen en bibliotheken schoten als paddestoelen uit de grond en het christendom zat weer stevig in het zadel. Augustinus stierf met een zweem van Heiligheid in 604. En nog is Augustines één van de patroonheiligen van Engeland.