Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

PETRUS EN PAULUS (1e EEUW)

29 jun

De oorspronkelijk naam van deze visser op het meer van Genesareth was Simon Barjona. Zijn broer Andreas bracht hem bij Jezus die hem de naam Petrus (=rots) gaf.
Petrus was de meest getrouwe volgeling van Jezus, wordt het vaakst genoemd in de bijbel en wordt als sleutelbewaarder van de katholieke kerk gezien. Dit komt omdat Jezus tegen Petrus gezegd zou hebben: "Ik zeg, u bent Petrus en op deze steenrots zal in mijn Kerk bouwen. U geef ik de sleutels van het koninkrijk der hemelen". Petrus werd hiermee de erfgenaam van Gods vertegenwoordiging op aarde en daarmee werden de sleutels het symbool van de na Petrus komende pausen.
Na een prediking van een tiental jaren, werd hij gedetineerd en ontsnapte met behulp van een engel (Petrus Banden; 01 aug). Daarna begon een missiereis, die hij eindigde in Rome omdat Petrus meende dat hij beter in de hol van de leeuw zijn werk kon voltooien.
Door keizer Nero werd Petrus veroordeeld tot kruisiging, maar hij vond het niet waardig om op dezelfde wijze als Jezus te sterven. Op zijn verzoek stierf hij, gebonden met zijn voeten aan een touw en met zijn hoofd omlaag. Opgravingen nabij het stadion van de Vaticaanse heuvel laten zien dat zijn resten en graf waarschijnlijk authentiek zijn. Van de andere attributen kan dat niet altijd gezegd worden.

Petrus en Paulus werden volgens overlevering op dezelfde dag terecht gesteld en in elk geval nadat beiden elkaar hebben ontmoet in Rome. Maar Paulus staat een beetje in de schaduw op deze dag. Vandaar dat Paulus ook op 25 januari wordt vereerd.