Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

ANDREAS  (1e EEUW)

30 nov

Eerst geroepene der twaalf apostelen en als getuige aanwezig bij de doop van Christus door Johannes de Doper. Was visser op het meer van Galilea. Andreas predikte vooral in Griekenland en in de landen rond de Zwarte zee. Hij behoorde in beginsel tot de meest verheerlijkte heiligen. Zoals Petrus en Paulus in West Europa en evangelie verkondigden, zo deed volgens legende, Andreas dat in Oost Europa. Na een marteling van twee dagen stierf hij aan een X-vormig kruis te Patras. Het zogenaamde Andreaskruis is hier van afgeleid. In Oost Europa en Rusland is dit kruis het symbool van orthodoxe kerken. Zijn hoofd, eeuwen lang in Rome bewaard, is in 1964 door de paus overgedragen aan orthodoxe gemeenschap en bevindt zich thans in Patras (Griekenland).