Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

BARBARA  (OVERLEDEN CA 350))

04 dec

Een martelares, maar vooral uit legende vorming. Haar feest verdween in de jaren zestig uit de Heiligen kalender, maar plaatselijk wordt het toch nog gevierd. Ze zou geleefd hebben aan de oever van de Zee van Marmora in Nicomedia. Haar hardvochtige vader zou haar hebben opgesloten in een toren om te voorkomen dat ze tot het christendom overging. Bovendien wilde ze maagd blijven. Toen haar vader vernam dat ze toch voor het christelijke geloof koos, werd ze gefolterd tot ze door haar vader eigenhandig werd onthoofd boven op een berg. Na zijn daad werd de vader, de berg afdalend, getroffen door een bliksemstraal.
Barabara is patrones van een zalige dood. Ook is zij patrones van de architecten, vanwege haar verblijf in de toren. Dan zijn er nog de mijnwerkers die haar vereren omdat zij zich verborg in een plotseling openende bergwand, tijdens haar vlucht voor haar vader. In de 16e eeuw begon de erosie van het verhaal en zakte haar bekendheid in.