Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

STEFANUS (OVERLEDEN CA 35)

26 dec

Vrijwel direct na de kruisiging van Christus ontstond in Jeruzalem de eerste christelijke gemeenschap. Dit was natuurlijk tegen het zere been van de joodse gemeenschap die niets zagen in deze 'sekte', die almaar aan populariteit won. Om de zaak beheersbaar te houden benoemden de apostelen Stefanus als leider van een aantal toezichthouders, ook wel diaken. Maar beschuldigingen over de juiste geloofsleer gingen over en weer. Stefanus werd ervan beschuldigd de leer van Mozes aan zijn laars te lappen en de joden kregen lik op stuk omdat zij zich altijd tegen de Heilige Geest zouden verzetten en de profeten vervolgden. Evenwel trok Stevanus aan het kortste eind. Hij werd de Jeruzalem uitgejaagd en vervolgens gestenigd. Als eerste christenmartelaar werd hij zo de eerste Heilige na het feest van Christus geboorte.