Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

SILVESTER (OVERLEDEN 335)

31 dec

Een keizer met machtslust en een paus onder de plak, dat zijn de feiten die bekend zijn over paus Silverster, die zijn abt uitoefende van 314 tot 335. Keizer Constantijn, zelf niet gelovig, organiseerde zelf een concilie te Nicea buiten de paus om. Zo kon hij invloed uitoefenen op de kerkelijk macht, nadat de keizer de christenen hun godsdienst vrijheid gegeven had. Om de paus toch te vriend te houden kreeg Silvester vele schenkingen in de vorm van landerijen en de bouw de St. Pieter en St. Jan van Lateranen. Meer is er over Silvester eigenlijk niet bekend.
Toch is er ook nog legende vorming. De erkenning van het christendom en een paus die daarin amper een rol gespeeld had, dat kon niet. Constatijn zou een melaatse zijn en alleen een bad in kinderbloed zou hem kunnen genezen. De nacht voor de kindermoord verschenen Petrus en Paulus die de keizer de opdracht gaf om de hulp van Silvester in te roepen. Toen Silvester de keizer doopte, genas hij gelijk van zijn ziekte. Als dank daarvoor schonk de keizer hem het Lateraans paleis. De tocht ernaar toe: De paus te paard en de keizer als nederige loopjongen die de teugels vasthield en knielend de schenking aan de paus overdeed. Silvester zou zelfs de keizerlijke macht aangeboden hebben gekregen, maar weigerde. Wel nam de paus het gezag over Italië over, nadat de keizer de rijkszetel verplaatste naar Constantinopel. We zien hier de rollen tussen fictie en werkelijk omgedraaid.
Hoe werd Sylvester de patroon tot de veestapel? Wonderen werden deze paus niet toegedicht, behoudens het weer tot leven roepen van een dode stier.