Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

DIGITALE BIBLIOTHEEK

CEN -

ATLAS INTERNATIONAL DES NUAGES ET DES ÉTATS/TYPES DU CIEL I - ATLAS GÉNÉRAL

Titel: Atlas international des nuages et des états/types du ciel I - Atlas général
Auteur: CEN (Commission pour l'Etude des Nuages)
Uitgever / Plaats van uitgave / Jaar: Office National Météorologique / Parijs / 1932-1939

Atlas international des nuages et des états du ciel I - Atlas général (1932); via BnF Gallica (Frankrijk).

Atlas international des nuages et des types du ciel I - Atlas général (1939); via Meteo France (Frankrijk)

Titel: Atlas internacional dels núvols i del estats dels cel I - Atlas general
Auteur: CEN (Commissió d'Etudi des Núvols)
Plaats van uitgave / Jaar: Barcelona / 1935

Atlas internacional dels núvols i del estats dels cel I - Atlas general (102 Mb); via Institut d'Estudis Catalans (Spanje)

De reproducties op deze pagina zijn geplaatst onder licentie. Bekijk de eventuele Creative Commons gebruiksvoorwaarden op de site van de rechthebbende.

 


De Atlas international des nuages et des états du ciel werd officieel in drie talen uitgeven, eerst in het Frans van waaruit de Engelse en Duitse versie's vertaald zijn. De Catalaanse editie is een privé uitgave van Rafel Patxot, een Catalaans lid van van de CEN (Commission pour l'Etude des Nuages). Oorspronkelijk lag het in de bedoeling dat de atlas 4 delen zou vormen, maar de delen 3 en 4 zijn nooit verschenen vanwege de toenemende internationale spanningen welke ontstonden gedurende het Interbellum. Wel verscheen er in 1939 een herdruk van deel 1 met een licht gewijzigde titel en dezelfde platen. Aanpassingen in de tekst hadden betrekking op afkortingen van de wolkenvormen, wijzigingen in wolken coderingen en bijhorende symbolen en beschrijvinge van bijzondere weersverschijnselen.
Naast het wetenschappelijk hoofddelen verscheen hier vooruitlopend op in 1930 een samenvattende editie speciaal voor de waarnemens in het veld.

Overzicht van verschenen delen van de Atlas international des nuages et des états/types de ciel

Deel Titel   Verschenen
Ext Atlas international des nuages et des états de ciel - Extrait de l'ouvrage complet à l'usage des observateurs)* 1930
I Atlas international des nuages et des états de ciel - Atlas Général 1932
II Atlas international des nuages et des états de ciel - Nuages tropicaux 1932
III Atlas international des nuages et des états de ciel - Nuages stratosphériques   -
IV Gepland deel met resultaten van het International Cloud Year / Second Polar Year (1932/1933)   -
I Atlas international des nuages et des types de ciel - Atlas Général)** 1939
)* Op onze homepage staat de Engelse versie: International Atlas of Clouds and States of the Sky - Abridged edtion for use of Observers
)** Licht gweijzigde de editie uit 1932 met iets andere titel en derhalve niet in het platenoverzicht hieronder opgenomen.

Al snel na de eerste wolkenatlassen van Hildebrandsson et-al werd duidelijk dat er veel meer wolkenvormen gezien werden dan beschreven in de Atlas international des nuages van 1896/1910 stonden. Bovendien nam de kennis van de bovenlucht toe door het oplaten van weerballonnen en door de luchtvaart. Gevolg was dat van eenduidige waarnemingen steeds minder sprake was en ook de weercodes voor het verspreiden van weerberichten tussen de stations wereldwijd was aan een flinke herziening toe.
De voorbereidingen voor een nieuwe wolkenatlas werden daarvoor in 1925 getroffen. Toen de Commission pour l'Etude des Nuages (CEN) in 1926 aan het werk toog kwamen ze al snel tot de ontdekking dat een gebrek aan recente literatuur over wolkenstudies de voortgang voor het snel publiceren van een nieuwe wolkenatlas zou gaan opbreken. Aan de andere kant had dit het voordeel dat de CEN met een blanco kaart geheel zijn eigen weg kon gaan en dus ook niet gehinderd werd door onderliggende literatuur. Het gevolg was een geheel nieuwe indeling van wolken, toevoegen van ontbrekende wolkenvormen, vernieuwde waarnemingsinstructies en nieuwe codes voor wolken in weerrapporten. Daarnaast werd een geheel nieuwe afdeling aan de atlas toegevoegd: The states of sky; de toestand van de wolkenhemel gebasseerd op nieuwe inzichten van de Noorse School met betrekking tot bewolkingstypen en hun successie bij depressies.
De atlas werd dan ook aanmerkelijk uitgebreid met nieuwe hoofdstukken. Toegevoegd werden hoofdstukken over een uitgebreide fysische beschrijvingen van wolken, een sectie met wolkencoderingen, een hoofdstuk over het bijhouden van een wolkendagboek, instructies over waarnemen van wolken vanuit vliegtuigen en een vizie over de verschillende wolkenluchten in samenhang met relatie tot optredende weer en hun opeenvolgende successie, met name bij depressies van de Noord Atlantische Oceaan en boven Europa. In een later stadium zullen we hier meer aandacht aan geven, maar een moderne variant is <hier> op onze homepage te vinden.

De atlas bestaat uit 174 platen met toelichting. Met name de gekleurde platen zijn ook gebruikt in de Atlas international des nuages et des états de ciel - Extrait de l'ouvrage complet à l'usage des observateurs van de CEN uit 1930 en de Nederlands talige edities van het KNMI uit 1941 en 1948. De classificatie van de wolken is uiteraard dezelfde als van de Extrait/Abridged editie.

WOLKENPLATEN

Klik op de afbeelding naar keuze voor een groter formaat.

Editie 1932

1

2

3
     

4

5

6
     

7

8

9
     

10

11

12
     

13

14

15
     

16

17

18
     

19

20

21
     

22

23

24
     

25

26

27
     

28

29

30
     

31

32

33
     

34

35

36
     

37

38

39
     

40

41

42
     

43

44

45
     

46

47

48
     

49

50

51
     

52

53

54
     

55

56

57
     

58

59

60
     

61

62

63
     

64

65

66
     

67

68

69
     

70

71

72
     

73

74

75
     

76

77

78
     

79

80

81
     

82

83

84
     

85

86

87
     

88

89

90
     

91

92

93
     

94

95

96
     

97

98

99
     

100

101

102
     

103

104

105
     

106

107

108
     

109

110

111
     

112

113

114
     

115

116

117
     

118

119

120
     

121

122

123
     

124

125

126
     

127

128

129
     

130

131

132
     

133

134

135
     

136

137

138
     

139

140

141
     

142

143

144
     

145

146

147
     

148

149

140
     

151

152

153
     

154

155

156
     

157

158

159
     

160

161

162
     

163

164

165
     

166

167

168
     

169

170

171
     

172

173

174