Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

DIGITALE BIBLIOTHEEK

WMO - INTERNATIONAL CLOUD ATLAS

Titel: International Cloud atlas
Auteur: WMO (World Meteorological Organisation)
Uitgever / Plaats van uitgave / Jaar: WMO / Geneve / 1975-1987

International Cloud Atlas, vol I (1975) / 6,8 Mb; via WMO library (Zwitserland)

International Cloud Atlas, vol II (1986) / 10,5 Mb; via WMO library (Zwitserland)

Deze uitgave valt onder auteurs- en/of eigendoms recht, lees de eventuele gebruiksvoorwaarden op de site van rechthebbende.


Door nieuwe inzichten in wolken en andere hydrometeoren, een wijziging van coderingen en onderbrekingen in werkzaamheden gedurende de laatste Wereld Oorlog had de World Meteorological Organisation (WMO) in het begin van de jaren '50 doen besluiten om een verbeterde edite van de Internationale wolken atlas te doen uitgeven in 1956. Alhoewel het de bedoeling was om net als de vooroorlogse editie er een meerdelig werk van te maken, is het gebleven bij een toelichting (deel 1) en een fotowerk (deel 2). In deze edite is onder meer de afdeling "States of the Sky" uit de editie van 1932 komen te vervallen. De "States of sky" bleek wereldwijd minder unform dan gedacht, met name in de tropen.
Nadat de 1956 editie uitverkocht was bleek dat het toch weer nodig was om de wolkentatlas te herzien en de werkzaamheden hiervoor begonnen aan het begin van de jaren '70. In 1975 kwam deel 1 gereed, de Manual on the observations of clouds and other meteors. Dit werk bevat een compleet overzicht van alle wolken, verschijningsvormen, hun fysica, nomenclatuur, methodes voor waarnemen en zelfs een geschiedkundige achtergrond van de wolkenstudies met volledige literatuurverwijzing. Het zou daarna echter nog weer 11 jaar duren voordat deel 2, het foto-album, beschikbaar kwam met 224 b/w en kleurenplaten van wolken, wolkenformaties, optische verschijnselen en neerslagvormen.
De platen van wolkenatlas zijn in de bovenstaande edities ingescand en zijn helaas van povere kwaliteit, bovendien valt het werk onder auteursrecht en ook daarom kunnen de we platen hier niet tonen.

Het ligt in de bedoeling dat van deze wolkenatlas uit 1975-1986 binnenkort opnieuw een herziening uitkomt met ook weer nieuwe wolkenvormen.