Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

WOLKENATLAS

WOLKENSOORTEN

In de onderstaande tabel worden de wolkensoorten gegeven. Een soortnaam kan bij verschillende geslachten worden gebruikt, afhankelijk van de kenmerken. Niet elke soort komt bij elk geslacht voor. De naam met jaartal cursief heeft betrekking op de persoon welke de soort het eerst heeft beschreven. CEN staat voor de International Commission for the Study of Clouds van de IMO (International Meteorological Organisation. Deze is in 1951 omgedoopt naar WMO (World Meteorological Organisation) en de wolkencommissie naar Committee for the Study of Clouds and Hydrometeors (CCH).

TABEL WOLKENSOORTEN

soort omschrijving voorbeeld

Calvus

CEN 1926

 

Buienwolk waarvan de op bloemkolen lijkende opbolling wat vezelig of dradig beginnen te worden.

Komt voor bij Cumulonimbus

Capillatus

CEN 1926

 

Buienwolk waarvan de toppen lijken op een verwilderde haardos, aambeeld of pluim.

Komt voor bij Cumulonimbus

Castellanus

CCH 1953

Wolk met optorende delen wat lijkt op kantelen van een kasteel. Alle optorende delen hebben een gelijke basis welke op één rechte lijn liggen.

Werd in het verleden Castellatus Ley 1894 genoemd

Komt voor bij Cirrus, Cirrocumulus, Altocumulus en Stratocumulus

Congestus

Maze 1889

Cumulus met flinke verticale, op bloemkolen lijkende, opbolling.

Komt voor bij Cumulus

Fibratus

Besson 1921

Wolk of dun wolkendek met nagenoeg rechte of min of meer onregelmatige gekromde filamenten, niet beginnend in een haak op met een toefje.
Werd in het verleden Filosus Clayton 1896 genoemd

Komt voor bij Cirrus en Cirrostratus

Floccus

Vincent 1903

Elke wolk heeft een vlokkerig cumuliform uiterlijk. De onderzijde is vaak wat rafelig of heeft een virga.

Komt voor bij Cirrus, Cirrocumulus en Altocumulus

Fractus

CEN 1930

Onregelmatige stukjes wolk met rafelig uiterlijk.

Komt voor bij Stratus en Cumulus

Werd tussen 1930 en 1958 Fractostratus en Fractocumulus genoemd.

Humilis

Vincent 1907

Cumulus met geringe verticale opbolling, vaak afgeplat uiterlijk.

Komt voor bij Cumulus

Lenticularis

Ley 1894

Lens- of visvormige wolken, vaak scherp begrensd. Kom veel voor in bergachtige regio´s, maar kan ook in ons land gezien worden.

Komt voor bij Cirrocumulus, Altocumulus en Stratocumulus

Mediocris

CCH 1953

Cumulus met middelmatige verticale opbolling.

Komt voor bij Cumulus

Nebulosus

Caydon 1905

Wolkendek zonder opmerkelijke details.

Komt voor bij Cirrostratus en Stratus

Spissatus

CCH 1953

Dikke cirrus met een grijs uiterlijk wanneer de zon er doorheen schijnt.

Werd in het verleden Densus Besson 1921 en Nothus Besson 1921 genoemd.

Komt voor bij Cirrus

Stratiformis

CCH 1953

Uitgestrekt wolkendek.

Komt voor bij Altocumulus, Stratocumulus, en soms bij Cirrocumulus

Uncinus

Maze 1889

Wolk lijkt op een komma, of begint met een haak of toefje. Het toefje is niet afgerond.

Komt voor bij Cirrus