Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

WEERREGELS

WEERBEELD

01 STRAALSTROOM

OMSCHRIJVING

De middelbare of hoge bewolking bestaat uit evenwijdige banen vaak voorzien van dwarsribbels of golfstructuren. De straalstroom bevindt zich in de lengterichting van de evenwijdige banen, terwijl de wind in de straalstroom de golving in de wolkenlaag veroorzaakt. Daarom staan, vergelijkbaar als met golven op het water, de ribbels haaks op de heersende windrichting. Op de ribbels en golvingen is sprake van heftige turbulentie. Windsnelheden zijn hoog, tot soms meer dan 300 km/s en de wolken bewegen zich dan ook vaak zichtbaar in de tijd in de lengterichtingen van de wolkenbanen.
Op de afbeelding hierboven is dat te zien in de stroken altocumulus. De straalstroom heeft een directe binding met depressies. Rechts een model van een depressie met de ligging van de straalstroom s1 en s2. In de depressiekern wordt de straalstroom in tweeën geknipt. Loopt de straalstroom voor de depressie uit, dus bij s2, dan is er een weersverslechtering te verwachten. In het bijzonder als het warmtefront (wf/situatie 02), of de occlusie (oc) op ons afkomt. Op de foto is aan de horizon reeds de opkomende cirrus van het front waar te nemen.
Het verschil tussen een wf of oc is vaak pas achteraf te bepalen. Na een wf passage volgt vaak een periode met motregen. Bij een oc passage breekt de bewolking sneller en volgen en stratocumulus en cumulonimbus. Dus kans op een bui, mogelijk ook met onweer. Daarbij is in de bovenlucht ook vaak cirrus te vinden. Trekt de kern van de depressie recht over, wat is op te merken doordat de luchtdruk vrijwel onveranderlijk blijft en de wind gaat liggen, dan kan ook de krul van de oc nog verwacht worden. De bewolking sluit zich weer en er gaan opnieuw buien vallen bij een toename van de wind uit west tot noord en stijgende luchtdruk (situatie 06).
Zijn de wolkenstructuren te zien na de passage van het koudefront (kf) (situatie 10), dan blijft een weersverslechtering in de vorm van frontpassages uit. Maar er kunnen wel buien overtrekken (situatie 11/12/13).

TABEL BIJ SITUATIE S1 (KORT NA KOUDEFRONT PASSAGE)

Element Neiging Verwachting Tijdsperiode Kans op Mogelijk
Wind
Neemt toe en ruimt naar west tot noordwestelijke richtingen.

4-8 bf west tot noord-west.

na 1-3 dg
Guur weer.
NW-storm.
Zicht
Verbeterend, heldere luchten.
>50 km, in buien minder.
     
Neerslag
Regen, sneeuw, hagel, onweer.
Buiig.
na 1-3 dg
Matig tot zwaar met mogelijk onweer.
Lichte buien.
Bewolking
Cu en Cb.
Cb's met felle opklaringen
na 1-3 dg
's Nachts in het binnen-land afnemend buiig.
Geheel bewolkt met enkele buien.
Temperatuur
Koud/koel.
In buien lager.
 
Tijdens opklaringen iets minder koud of koel.
Stijgend bij overgang naar stabieler weer.
Luchtdruk
Stijgend.
Lichte stijging.
 
Snelle stijging en afnemend buiig.
Opnieuw dalend bij nadering trog.

TABEL BIJ SITUATIE S2 (KORT VOOR WARMTEFRONT OF OCCLUSIE PASSAGE)

Element Neiging Verwachting Tijdsperiode Kans op Mogelijk
Wind
Neemt toe en ruimt naar zuidelijke richtingen.

2-4 Bf noord tot oost, toenemend 5-8 bf zuidoost tot zuid.

na 6-12 hr
Bij oc: afzwakkende wind als de depressiekern ovetrekt.
 
Zicht
Goed tot zeer goed, later afnemend.
>50 km -> >15 km.
na 10-15 hr
   
Neerslag
Regen, sneeuw of ijzel.
Bij wf: Aanhoudend, later motregen.
Bij oc: Buiige regen met wisselende intensiteiten, later buien.
na 10-15 hr
Bij wf: meest matig.
Bij oc: matig tot zwaar, ook onweer.

Licht of periodiek als het front afzwakt.
Bewolking
Geleidelijk betrekkend.
8/8 Cs -> 8/8 As -> 8/8 Ns.
na 10-15 hr
Bij wf: Na frontpassage 8/8 St of Ns.
Bij oc: Na frontpassage Cu en Cb.
Brekend bij afzwakkend front.
Temperatuur
Gelijkblijvend of dalend.
Gevoelstemperatuur daalt.
na 5-10 hr
Na frontpassage oplopend.
Weinig verandering als de wind niet toeneemt.
Luchtdruk
Dalend.
Eerst lichte daling, daarna sterkere daling.
 
Na frontpassage stijgend.
Bij oc ook weinig veran-dering als depressiekern overtrekt.
Langzamere daling en daardoor langzamere toename van wind.