Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

WEERREGELS

WEERBEELD

11 KOUDE SECTOR: CUMULONIMBUS

OMSCHRIJVING

Er trekken voortdurend buien over, afgewisseld door felle opklaringen. Vaak zijn er meerdere buien zichtbaar aan de hemel. De buien trekken mee met de windrichting en het kan er heftig tekeer gaan met zware regen, in de winter ook met sneeuw en hagel. Onweer kan ook voorkomen. Guur dus. In de avond en nacht soms ook aanhoudend weerlichten.
In de winter leven de buien overdag op en drijven vanaf zee het land op. In de avond en nacht sterven de buien in het binnenland vaak uit en kan het tot vorst komen. Overdag kan de buienactiviteit weer opleven.
De buien komen in het bijzonder tot ontwikkeling na situatie 09, gevolgd door 10. Achter het koudefront stroomt zakt dan koude polaire of arctische luchtmassa's over zee naar het zuiden en de atmosfeer wordt door het zeewater in de onderste lagen belangrijk opgwarmd. De onstabiliteit die dat tot geval heeft is de oorzaak van de buien.
In het depressiemodel rechts is met 'b' de positie van de buien aangegeven en het koudefront met kf.
Er drijven soms ook massieve buiencomplexen mee en deze kunnen de neerslag-intensiteit tijdelijk laten toenemen. Dit wordt beschreven bij situatie 13. Aan het einde van de dag kan situatie 10 optreden.
Bij minder sterk ontwikkelde depressies, vooral in de zomer, blijft het vaak beperkt tot dreigende cumulus mediocris of cumulus congestus, maar blijft het verder droog of vallen er slechts enkele verspreide lichte buitjes (situatie 12).


Boven: Aanvoer van buien vanaf de Noordzee bij een noordwestelijke luchtstroming.
Rechts: animatie van de buien. (klik op de afbeelding om de animatie te starten.
Boven: De komst van neerslag bij een flinke bui is eenvoudig af te leiden uit de bewolking. De scherpe overgang van de donkere buienkraag met het grauwgrijze neerslag gebied is de grens waar de neerslag begint.
Vooraf kunnen enkele druppels vallen, maar de echte neerslag begint wat later. Door de snelheid van de bui en de trekrichting in te schatten, kan worden afgeleid hoelang het zal duren voordat de regen arriveert.

TABEL

Element Neiging Verwachting Tijdsperiode Kans op Mogelijk
Wind
3-7 Bf.

Windstoten tijdens buien.

enkele dagen
Guur weer.
Geleidelijk afzwakkend.
Zicht
Zeer helder.
Sterk afnemend tijdens buien.
enkele dagen
   
Neerslag
Regen, sneeuw en hagel.
Lichte tot zware neerslag in buien.
duur 1 hr/bui

Onweer en weerlichten.

Doorkomst van massie-ve buien in trog (13).
Ook droog weer kan bij minder actieve depres-sies.
Bewolking
2/8 tot 6/8 Cu en Cb.
Vooral tijdens buien.
enkele dagen
Opklarend in de avond in binnenland, gevolgd door situatie 10.

Massief Cb complex in trog (13).
Cu bij minder actieve depressies.

Temperatuur
Te koel/koud voor de tijd van hetjaar.
Koeler/kouder tijdens buien. Ook koude valwin-den vlak voor buien.
enkele dagen
 
In de winter vorst in de nacht of vorst aan de grond (28).
Luchtdruk
(Snel) stijgend.
(Snel) stijgend.
enkele dagen
Dalend tijdens buien.
Langzame stijging.