Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

WEERREGELS

WEERBEELD

27 POLAR LOW: CUMULONIMBUS

OMSCHRIJVING

Op het eerste gezicht is niet uit te maken of we te maken hebben met de passage van een buiencomplex in een trog (situatie 13) of met een Polar Low. Zoals een trog zich ook aan het aan oppervlak manisfesteert, kan deze ook alleen in de hogere luchtlagen aanwezig zijn. Aan het aardoppervlak is er dan weinig van de merken. Is de luchtmassa in deze hogere luchtlagen extreem koud en gelegen boven warm zeewater, dan kan zich daar een Polar Low vormen. De meeste Polar Lows zijn na 2 dagen weer verdwenen. De voorspelbaarheid is gering en dat maakt het maken van weersverwachtingen soms zeer moeilijk.
Een Polar Low is een kleine depressie met een typische omvang van 400 tot 800 km. Satellietfoto´s laten zien dat een goed ontwikkeld Polar Low dezelfde structuur heeft als een tropische cycloon: Een wolkenband gekruld om een oog vrij van bewolking. Daarmee houdt tegelijk ook elke vergelijking op. Een Polar Low is een verschijnsel wat uitsluitend voorkomt in extreem koude lucht boven relatief zeer zacht water. Vaak ontstaan deze op onze breedte bij extreme koude uitbraken met arctische luchtmassa's. Boven het warme zeewater wordt de lucht snel onstabiel en kan zich een Polar Low vormen. Trekt het Polar Low het land op, dan is het snel gedaan. Het land is kouder en bevat minder vocht. Daarmee verdwijnt de voedingsbodem voor het Polar Low en zal deze meestal binnen 12 tot 24 uur oplossen.
De bovenstaande foto laat een langerekte buienzone zien met links boven de bebouwing de verticale neerslagschermen van de vallende sneeuw. Een duidelijk verschil met een "losse sneeuwbui" uit situatie 11 is de wind en de temperatuur. Ondanks het feit dat een Polar Low gevormd wordt in koude lucht, is het systeem zelf gevuld met veel minder koude lucht. Bij vorst zal de temperatuur dan ook snel oplopen richting het vriespunt, terwijl de sneeuwval toeneemt tot zwaar. Het zicht wordt minder dan 500 m en het sneeuwdek op de bodem groeit met 5 cm/hr. Tevens trekt de wind aan tot 4-7 Bf met de kans op blizzard-achtige omstandigheden, vorming van sneeuwduinen etc. Na passage van de buienlijn ruimt de wind verder naar het westen en voert dan relatief zachte lucht aan. De temperaturen komen geleidelijk verder boven het vriespunt uit. Trekt de kern of het oog van het Polar Low over, dan valt de wind even weg en klaart het tijdelijk op. Wat later dienen zich weer nieuwe sneeuwbuien aan en waait de aantrekkende wind uit de tegengestelde richting. Op de satellieftoto links onder is dat goed te zien. Het oog ligt boven Zuid-Holland, waar de schaduwen van de optorende buienwolken op het sneeuwdek rusten. Ten oosten daarvan ligt een actieve buienlijn die loopt van Twente en de Achterhoek richting Noord-Holland. Zuidelijk van het oog liggen talrijke geclusterde buien. Het hele systeem trekt in de richting van Hamburg.
Op de foto rechts is een ander Polar Low te zien. Hier is de buienradar geplot op een satellietfoto. Het oog ligt juist voor de kust van Noord-Holland en de buienlijn loopt van de Nederlandse kust dwars over de Noordzee naar Engeland en buigt daar weer af via Engeland terug naar de Noordzee.

Satelliet opname van Polar Low op 2 januari 1979 (Tiros N) Polar Low van 30 januari 2003 (Eumetsat/ Meteosat 7 met overlay van radar).

TABEL

Element Neiging Verwachting Tijdsperiode Kans op Mogelijk
Wind
Ruimend en toenemend.
4-7 Bf.
binnen enkele minuten.
Windstoten.
Kleine windhozen.
Zicht

Dalend.

Slecht tijdens sneeuw.
tijdens buien.
< 500 m .
 
Neerslag
Sneeuwval.
Matige tot zware sneeuw.
duur 1 tot 6 hr.
Sneeuwstorm.
Onweer.
Bewolking
Toenemend Cu en Cb..
8/8 Cb.
duur 1 tot 6 hr.
Tijdelijk opklarend bij passage van oog.
Opklarend na buien.
Temperatuur
Oplopend tot rond het vriespunt.
Lichte dooi.
na 4 - 10 hr.
Dooi.
Aanhoudende vorst na passage van Polar Low.
Luchtdruk
Dalend.
Springerig tijdens bui.
duur 1 tot 12 hr.
Stijging na daling.