Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

WEERSPREUKEN

AUGUSTUS


Bening, Simon; ca 1515; Da Costa Hours; Brugge
Morgan Library & Museum

GEDICHT

 

De zonne boomt, het dat 't sperkt,
waarom gewacht tot morgen?
Vandage no, zoo 't God gelieft,
den zwaren oest geborgen!

De binders beuren 't kooren op,
meêdoogende; en hun' handen
omvangen 't, daar 't gevallen lag,
en bunselen 't in banden.

(Guido Gezelle)

 

Zo komt Augustus, die steeds was
De maand der grootste regenplas.
Los is het weer, en ook de donder
Mengt nu en dan zijn stem daar onder.
Soms draait, om onze ziel te troosten,
De wind een tijdje naar het Oosten.
Dan houdt het zwerk weer op met razen,
We zijn nu weer in een oase.
Men kan weer in het zeebad mallen,
En trapt daar vrolijk in de kwallen.
Maar spoedig is het dan weer uit en
't Regent tranen weer met tuiten;
Want Sint Margriet, dat is het 'm
Gebruikt een diureticum.
Zo eindigt de vacantiepret.
De hemel wordt nu blauw en net.
Het worden schone strakke luchten
Geen windje doet de bomen zuchten
Hijst men der Koningin de vlag
Dan is het vast een warme dag.

(P. de Haas)

Koninginnedag viel tot 1948 op 31 augustus

 

 

WEERSPREUKEN AUGUSTUS

 
Oogstmaand, vaak een bron van zegen,
stemt allen tot dankbaarheid.
Weet: Zonneschijn volgt op regen,
en zegen volgt op noeste vlijt.
In augustus zure druiven,
in oktober zoete wijn.
   
Wat juli en augustus niet koken en wijs beraden, dat laat september ongebraden.
Zijn juli en augustus niet gunstig voor gewas en oogst, dan kan september dat niet meer goed maken.
Als de oogstmaand sterk dauwen doet, 
blijft gewoonlijk het weder goed.
   
In Juli moet van hitte braden, 
wat in augustus moet worden geladen.
Is het warm en voorspoedig weer, 
brengt augustus de eerste peer.
   
Als het eerst in augustus gloeit,
dan een lange winter bloeit.
Noorden wind in augustus brengt bestendig weer.
   
De eerste oogstweek die is heet, 
een lange winter staat gereed.
Geeft agustus veel noordenwind,
dan blijft 't weer lang goed gezind.
   
Augustus eerste week heet en laf, 
veel wintersneeuw wacht af.
Noordenwind in augustus opgestaan, 
brengt standvastig weder aan.
   
Als de eerste week van augustus heet is, 
peinst dat de winter lang en wit is.
Noordenwind, 
een koningskind.
   
Begin augustus heet,
lang en wit het winterkleed.
Voel je in augustus de wind zuid-west stoten,
dan is een witte kerst niet uitgesloten.
   
Zo de eerste week van de oogst is heet, 
dan staat een lange winter gereed.
Menigeen heeft het al ondervonden, 
wervelwinden zijn aan het augustus weer verbonden.
   
Geeft augustus in 't begin veel zonneschijn,
dan zal het een strenge winter zijn.
Als de oogstmaand het sterk dauwen doet, 
blijft gewoonlijk het weder goed.
   
Geeft augustus zonneschijn, 
zeker krijgen we gouden wijn.
Begin augustus regenvlagen, 
regen in de laatste dagen.
   
In augustus regen, 
geeft de wijnstok zegen.
Als augustus zonder regen henen gaat,
de koe mager voor de kribbe staat.
   
In augustus regen, 
geeft de wijnoogst zegen.
Als oogstmaand van kou beven doet,
dan is het voor het landgewas goed.
 

MERKELDAGEN

 

01 aug

PETRUS BANDEN

Op St. Petrus Banden, 
trekken de ooievaars naar andere landen.
 

02 aug

PORTIUNCULA

Met St. Portionkel, 
is het om acht uur donker.
 

04 aug

DOMINICUS

Als St. Dominucus gloeit, 
een strenge winter bloeit.
Is het heet op St. Domijn, 
het zal een strenge winter zijn.
 

10 aug

LAURENTIUS

Als men op Laurentiusdag een rijpe druif vindt, 
is er veel hoop op goede wijn.
St. Laurens dage, 
brengt de regen op de hage.
   
Als met St. Laurentius het hoofd goed staat,
houdt men goed weer.
Als het hoofd van Sint Laurentius goed staat,
houdt men mooi weer tot laat.
   
Is het op St. Laurentius klaar, 
dan is er veel fruit dit jaar.
Met St.  Laurentius van het klooster, 
ligt de wereld op een rooster.
   
Is het op St. Laurentius klaar, 
er zal veel fruit zijn in 't jaar.
Die op tijd rapen wil eten, 
mag Laurentius niet vergeten.
   
Laurentius zonneschijn, 
beduidt een jaar vol wijn.
Op St. Laurens regenvlagen,
zes weken duren de waterplagen .
   
St. Laurens en St. Barthel (24 augustus) schoon, 
dan draagt de herfst een gouden kroon.
Op St. Laurens regenvlaag, 
zes weken duren de regenplaag.
   
St.  Laurens wind, maakt de boekweit blind.
 

13 aug

CASSIANUS

Eieren voor Klaarke, 
goed weer voor het paarke.
Het weer van St. Cassiaan, 
houdt nog dagen aan.
   
Het weer van St. Cassiaan, 
houdt gewoonlijk nog weken aan .
 

15 aug

MARIA HEMELVAART

Is het weer op Maria Hemelvaart uitgelezen,
zo zal de herfst ook voortreffelijk wezen.
Is 15 augustus goed en klaar,
wordt het een goed bijenjaar.
   
Regen op Maria Hemelvaart,
is weinig wijn en slecht van aard.
Tussen Hoge en de Lage Lieve Vrouwe (8 september) zijn de honingbijen weer op de schouw.
   
Maria Hemelvaarts zonneschijn, 
brengt goede wijn.
Na ons Lief Vrouwke Hemelvaart,
draait het weer zijne staart.
 

16 aug

ROCHUS

Als St. Roches lelijk kijkt, 
de maai niet uit ons groenten wijkt.
Maai zijn maden.
 
 

21 aug

 

 
Als de ooievaars nu nog blijven,
zal een zachte winter binnendrijven
 

24 aug

BARTHOLOMEUS

St. Laurens (10 augustus) en St. Barthel, 
dan draagt de herfst een gouden kroon.
Gelijk St. Barthel is gesteld, 
is het hele najaar gesteld.
   
St. Barthel warm en schoon, 
draagt de herfst een gouden kroon.
Zoals Bartelomeus is, 
blijft het gans de herfst is gewis.
   
Gelijk St. Barthel, zo ook het najaar.
 

25 aug

 

 
Trekken de zwaluwen voor deze dag weg,
dan duidt dit op een vroege winter.
Blijven de zwaluwen lang,
wees voor de winter niet bang.
 

28 aug

AUGUSTINUS

Op St. Augustijn, 
zullen de onweders over zijn.
St. Augustijn stopt de zomer in bed,
tot de winter is gered.
Na het feest van Sint-Augustijn,
zullen er geen hete dagen meer zijn.
 
 

29 aug

ONTHOOFDING JOHANNES DE DOPER

Als het regent op St.  Jans onthoofding, dan bederven de noten.