Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

WEERSPREUKEN

FEESTDAGEN

 

 

ASWOENSDAG

Schijnt op Aswoensdag de zon,
dan wordt het een goed appeljaar.
Het weer van Aswoensdag, houdt men de gehele vasten.
   
Lichtmis donker, asdag klaar,
Geeft een vruchtbaar jaar.
 

 

VASTENTIJD

De vastentijd zonder regen,
verkondigd een jaar met veel zegen.
 

 

PALMPASEN

Palmzondag helder en klaar,
brengt een vruchtbaar jaar.
Met Palmzondag zonneschijn,
moet een goed teken zijn.
   
Komen met Palmzondag de palmen droog in huis,
dan komen de schoven droog in de schuur.
 

 

GOEDE VRIJDAG

De Goede week heeft nog nooit gedeugd.
(Goede Week = week voor Pasen).
Op Goede Vrijdag regen,
brengt de boer geen zegen.
   
De Goede week is altijd een kwade. Als het op Goede Vrijdag regent,
is het gehele jaar gezegend.
   
Goede Vrijdag regen,
is Gods zegen.
 

 

PASEN

Pasen in meert,
alles verkeerd.
Pasen vroeg, vroeg goed weer,
Pasen laat, laat goed weer.
   
Pasen in maart,
is niks waard
Komt Pasen in april,
dan staat de vriezeman stil.
   
Valt Pasen in maart, 
dan trek hij een slechte kaart.
Als de wind op Paasavond in 't oosten zit, dan blijft hij daar tot Pinksteren.
   
Vroege Pasen, vroege zomer,
Late Pasen, late zomer.
Zo de wind met Pasen waait, zo waait hij tot Pinksteren.
   
Pasen vroeg of laat,
hij draagt de zomer aan zijn gat.
Met Pasen voor de haard, met Pinksteren op straat.
 

 

KRUISDAGEN

Als het op de kruisdagen regent,
is een goede oogst gezegend.
 

 

HEMELVAART

Op Hemelvaart regent het,
al waren het maar 3 druppels.
 

 

PINKSTEREN

Natte Pinksteren, vette Kerstmis,
heldere Pinksteren, dorre Kerstmis.
Rijpe aardbeien met Pinksteren,
dan ook een goed wijnjaar.
   
Regent het op Pinkstermaandag,
dan regen het 7-zondag.