Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

HEILIGENKALENDER

MARCARIUS (4e EEUW)

09 mei

Er zijn 3 Marcariussen in het spel. En allemaal zijn het tijdgenoten. De twee andere Marcariussen hebben hun naamdag op 2 januari en 15 januari. En vandaag volgt de 3e.
Deze Marcarius was bisschop te Jeruzalem omstreeks 313 en was een felle opponent van het arianisme, wat hij ook zijn hele leven bestreed. Ook hij was vertegenwoordigd op het concilie te Nicea in 325. Op dit concilie werd ook het arianisme veroordeeld. Deze leer, ingebracht door Arius, ontkende de Goddelijke status van Christus. Voorst ontwikkelde Marcarius een geloofsbelijdenis.
Na zijn terugkomst in Jeruzalem vond hij samen met St. Helena het kruis waar Christus op gekruisigd was.