Nederlands English Home Contact Disclaimer Sitemap Nieuw/New

WOLKENATLAS

OVERZICHT VAN BEGRIPPEN

De lijst hieronder geeft op alphabetische volgorde alle namen die gebruikt werden en worden in de meteorologie bij wolkenwaarnemingen. Bij elk begrip wordt aangegeven bij welk onderdeel het hoort. Door te klikken op naam gaat u direct naar de beschrijving. Niet doorgelinkte begrippen zijn zelden gebruikte 19e eeuwse namen, of vervallen; meest in 1957. Maar omdat deze termen vaak in oudere literatuur te vinden is, staan deze wel in de lijst, echter zonder verdere toelichting.

Naam Klasse Betekenis van de naam uit het Latijn
Altocumulus Geslacht Hoog, bovenlucht; samengevoegd met Cumulus
Altostratus Geslacht Hoog, bovenlucht; samengevoegd met Stratus
Arcus Toevallige bijzonderheid Boog
Calvus Soort In de ruime betekenis: Kaal
Capillatus Soort Haardragend; afgeleid van capillus (haar)
Castellanus Soort Kasteel of fort met kantelen; afgeleid van castellum
Compositus Soort Samengesteld, tegenwoordig congestus
Castellatus Variateit Oude benaming voor Castellanus
Congestus Soort Opheffen, optellen
Cirrocumulus Geslacht Samenvoeging van Cirrus en Cumulus
Cirropallium Geslacht Bank of laagvormige Cirrus
Cirrostratus Geslacht Samenvoeging van Cirrus en Stratus
Cirrus Geslacht Haarlok, pluk paardenhaar, vogelveren
Cumulus Geslacht Een opheffing, optelling
Cumulonimbus Geslacht Samenvoeging van Cumulus en Nimbus
Densus Soort Compact, oude benaming voor Spissatus
Duplicatus Variateit Verleden tijd van duplicare (dupliceren)
Fibratus Soort Filamenten, draderig
Filosus Soort Oude benaming voor fibratus
Floccus Soort Plukje wol
Fractocumulus Soort Oude benaming voor Cumulus fractus
Fractostratus Soort Oude benaming voor Stratus fractus
Fractus Soort Verleden tijd van frangere; stukje, fragment, breken
Fumulus Variateit Rookachtig, wordt officieel niet meer gebruikt
Globo Variateit Bolvormig, Midden 19e eeuwse benaming voor mamma
Hiemalis Variateit Winter
Humilis Soort Nabij de grond, laag, klein van omvang
Incus Toevallige bijzonderheid Aambeeld
Intortus Variateit Verleden tijd van intorquere; draai, twist
Lacunosus Variateit Holen, gaten bevattende
Lenticularis Soort Afgeleid van lenticula; lens
Mamma Toevallige bijzonderheid Uiers, borsten
Mediocris Soort Medium, middelmatig, het midden houdend
Nebula Geslacht Mist, nevelig
Nebulosus Soort Mist, nevelig
Nothus Soort Onecht, oude benaming voor spissatus cumulogenitus
Nimbopallium Geslacht Bankvormige regenwolk
Nimbostratus Geslacht Regenwolk, samengevoegd met Stratus
Nimbus Geslacht Regen, oude benaming voor Nimbostratus
Opacus Variateit Schaduw, dik
Pallio/Pallium Soort/Variateit Mantel, bank of laag; bv Pallio-cirrus = Altostratus. Midden 19e eeuwse benaming
Paries Soort Muurvormig
Pannus Toevallige bijzonderheid Stukje
Perlucidus Variateit Lichtdoorlatend
Pileus Toevallige bijzonderheid Kap
Praecipitans Variateit Oude benaming voor Praecipitatio
Praecipitatio Toevallige bijzonderheid Naar beneden vallen
Radiatus Variateit Afgeleid van radiare; stralen, radiant
Simples Soort Eenvoudig, tegenwoordig Humulus en Mediocris
Spissatus Soort Verleden tijd van spissare; dik makend, condenserend
Stratiformis Soort Verleden tijd van stratus; uitbreiden, uitspreiden, afdekkende laag
Stratocumulus Geslacht Samenvoeging van Stratus en Cumulus
Stratopallium Geslacht Bank of laagvormige Stratocumulus
Stratus Geslacht Uitbreiden, uitspreiden, afdekkende laag
Sublata Soort Opgeheven, opgetild
Translucidus Variateit Transparant
Tuba Toevallige bijzonderheid Trompet, tube, pijp
Uncinus Soort Haakvormig
Undulatus Variateit Golvend
Velum Toevallige bijzonderheid Zeil van schip, luifel van tent
Vertebratus Variateit Gewervelde, wervelkolom
Vesperalis Soort Op de avond betrekking hebbende; oude benaming voor een type Stratocumulus cumulogenitus
Virga Toevallige bijzonderheid Stok, staaf, tak